ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

90-lat Sitpchem

Czerpiąc z 90-letniej tradycji Stowarzyszenia Inżynierów Chemików, służymy chemii i przemysłowi chemicznemu naszą wiedzą i umiejętnościami

90 lat SITPChem

27 listopada 2017 roku odbędzie się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W sali reprezentacyjnej (sala A) zabytkowego budynku Warszawskiego Domu Technika przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5.

Komitet Honorowy Jubileuszu 90-lecia SITPChem zaszczycili swoją obecnością:

Jarosław GOWIN, Wiceprezes rady Ministrów, Minister nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
prof. dr hab. Janusz JURCZAK, Członek Rzeczywisty PAN;
prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN;
prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI, Dyrektor Narodowego centrum Badań i Rozwoju;
prof. dr hab. inż. Jerzy BŁAŻEJOWSKI, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
dr Alicja ADAMCZAK, prezes Urzędu Patentowego RP;
dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
dr Wojciech WARDACKI, Prezes Grupy Azoty SA;
mgr Krystian PATER, Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN SA;
mgr Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, Prezes FSNT-NOT;
mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI, Sekretarz Generalny SITPChem;
mgr inż. Adam MAZUR, Prezes SITPChem w latach 1982-1990.

Uroczystości Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia będzie towarzyszył Sztandar SITPChem.

W programie przewidziano m. in. wykład Prezesa SITPChem, Profesora Jacka Kijeńskiego, pt. SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz wystąpienie Prezesa Grupy Azoty SA, Doktora Wojciecha Wardackiego na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce. Zasłużonym Członkom SITPChem oraz Firmom zostaną wręczone odznaczenia i medale. Uroczystość zakończy kwadrans muzyczny i jubileuszowy tort. Po części oficjalnej, będzie czas na spotkanie towarzyskie.

Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem wsparła Grupa Azoty SA – Główny Partner uroczystości, a także SYNTHOS SA; Główny Instytut Górnictwa; FLUOR SA; Instytut Metali Nieżelaznych; EmiPro i BMP. Patronat Medialny nad Jubileuszem objęły miesięczniki Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją.

Jubileuszowi 90-lecia Stowarzyszenia towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo, które otwiera tekst Prezesa, Profesora Jacka Kijeńskiego „W pogoni za uciekającym horyzontem” Refleksja na Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Na następnych stronach w wielkim skrócie zaprezentowano Misję SITPChem oraz najważniejsze dokonania i dorobek Stowarzyszenia. Wskazano również nasze przekonanie, że czerpiąc z wielkiego dorobku Stowarzyszenia, nowe pokolenia będą kontynuowały jego działalność – znajdując ciekawe formy działania i stając się coraz ważniejszym partnerem przemysłu i nauki. Bardzo serdecznie tego życzymy – Stowarzyszeniu i wszystkim jego Członkom.

Wspominamy też Naszego nieodżałowanego Przyjaciela i Kolegę Jerzego Paprockiego i prezentujemy, zachęcając do lektury, wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsze jest Księgą Pamiątkową, wydaną z okazji jubileuszu 60-lecia Towarzystwa, a drugie zawiera skróty referatów z Pierwszego Polskiego Kongresu Inżynierów, zapowiadanego dopiero w Księdze Pamiątkowej. Oba wydarzenia miały miejsce we Lwowie, w 1937 roku.

Najwięcej miejsca w okolicznościowym wydawnictwie zajmują Koleżanki i Koledzy pracujący w 23 Oddziałach w całej Polsce. Tutaj zaawizowaliśmy tylko ich działania, ale nawet z tego krótkiego przeglądu można dostrzec, że – jak pisze profesor Kijeński – Jesteśmy grupą wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych ludzi. Funkcjonujemy w holistycznej wielowymiarowej dziedzinie nauki, coraz szerzej zahaczającej o nauki biologiczne oraz nauki o ziemi i klimacie. Reprezentujemy nowoczesny przemysł, zarządzanie, inżynierię społeczną, rozumiemy wszystkie aspekty funkcjonowania firm, budowania przewag ekonomicznych, wreszcie reguły (a właściwie ich brak) walki konkurencyjnej. Wartość wymienionych know-how umiejętności i kompetencji, ogromną w ujęciu społecznym uzyskamy po zsumowaniu naszej wiedzy i poglądów. Aby to nastąpiło musimy być RAZEM. Spotykać się, dyskutować (czasem kłócić, jak w Rodzinie), przekazywać sobie informacje. 90 lat historii wskazuje na to, że nam się to udaje. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że się lubimy.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, a także Przyjaciołom Stowarzyszenia, składamy serdeczne podziękowania za tę Wspólnotę i najlepsze życzenia na przyszłość.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.