ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Patronat SITPChem nad PUTChemikon’2024

Patronat SITPChem nad PUTChemikon’2024

SITPChem objął II Ogólnopolską Konferencję Naukową PUTChemikon Patronatem Honorowym.Głównym organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe PUT Chemistry z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2024 r., w sobotę, w budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Będzie ono skierowane do studentów i doktorantów chemii z całej Polski. Uczestnik będzie miał do wyboru aktywny udział poprzez komunikat lub poster. Wykłady plenarne zostaną przeprowadzone przez znaną osobę ze świata nauki oraz przedstawiciela firmy przemysłowej. Celem wydarzenia jest wspólne dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, a także nawiązywanie ciekawych kontaktów międzyuczelnianych. Przewidujemy, że w konferencji, łącznie z organizatorami i zaproszonymi gośćmi, weźmie udział 100 osób.

Kontakt: putchemistry@put.poznan.pl

https://putchemistry.put.poznan.pl – tam również informacje o I edycji Konferencji z 2023 r.

(inf. SITPChem, 1.02.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.