ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kongres FATIPEC2024

Kongres FATIPEC2024

Jednym z istotnych obszarów aktywności SITPChem jest działalność międzynarodowa. Od 1992r. SITPChem jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) – www.fatipec.com

Prezydium FATIPEC (Executive Committee) spotkało się 3 października 2023 w Avignon (Francja), gdzie odbędzie się kolejny kongres ETCC2024 w dniach 23-25 września 2024 w Pałacu Papieskim, w którym część sal przystosowano do organizacji konferencji.
W ramach wizyty odbyło się zwiedzanie centrum kongresowego; przedyskutowano także sprawy związane z organizacją tego kongresu. Prezydium zaakceptowało warunki współpracy organizacyjnej francuskiego stowarzyszenia AFTPVA z zarządem FATIPEC w organizacji kongresu, w tym merytoryczny udziału członków Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC)
Prezydium FATIPEC podjęło ponadto dalsze ustalenia, w tym m.in.:
• Organizacje w kolejnych latach konferencji z udziałem młodych naukowców z krajów członkowskich
• Aktualizacje szczegółowych informacji o konferencjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie
• Organizację kongresu ETCC w roku 2026 w Atenach
• Zintensyfikowanie współpracy naukowo-technicznej z instytutami, centrami badawczymi, uczelniami w każdym kraju członkowskim
• Promocje działalności FATIPEC w czasopismach fachowych
• Aktualizacja statutu, w tym rejestracje zmian w prefekturze paryskiej
• Wprowadzenie aktywności w mediach społecznościowych – LinkedIn
• Archiwizowanie programów i wystąpień z poprzednich i kolejnych kongresów
• Kontynuacja bieżących informacji w „Fatipec News” na stronie internetowej
• Kontakty ze stowarzyszeniami w Portugalii, Hiszpanii, Serbii i in. w sprawie zachęcenia do udziału w pracach FATIPEC
• Sprawy finansowe, budżet, inwestycje, itp.

• Aktywność w światowej Federacji CSI (Coatings Societis International)

Pałac Papieski w Avignon (Francja)

 

 

 

 

 

 

 

 

SITPChem aktywnie uczestniczy w bieżących, merytorycznych pracach federacji FATIPEC. W dniach 12-14 lipca 2022 w Krakowie, SITPChem był organizatorem European Technical Coatings Congress ETCC2022 (www.etcc2022.org )
W roku 2021 wspólnie z zarządem FATIPEC zorganizowano Sympozjum: „Paints and Coatings Visions”. Referaty wygłoszone przez młodych naukowców (wiek do 35 lat) z 8 krajów: Niderlandy, Iran, Niemcy, Polska, Ukraina, Czechy, Włochy, Rosja. Prezentacje udostępniliśmy w ramach sesji SITPChem „Przyjazna Nauka”.
(inf. Józef Kozieł, listopad 2023 i styczeń 2024)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.