ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wspominamy zmarłych Członków SITPChem

Wspominamy zmarłych Członków SITPChem

Z czułością i wdzięcznością w czasie uroczystości Święta Zmarłych oraz przez cały listopad wspominamy naszych Przyjaciół – Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli. Z Ich dorobku czerpiemy podejmując kolejne wyzwania w działalności Stowarzyszenia; cenimy Ich dokonania, pasję i pozostawione nam wskazówki i drogowskazy.!

Cześć Ich pamięci

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.