ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Branżowe Centrum Umiejętności z udziałem SITPChem – w Płocku

Branżowe Centrum Umiejętności z udziałem SITPChem – w Płocku

Piętnaście Branżowych Centrów Umiejętności za blisko 183 mln zł powstanie w województwie mazowieckim. Nowoczesne placówki będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w następujących dziedzinach: dekarstwo, blacharstwo i ciesielstwo; logistyka; protetyka słuchu; ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem; przemysł petrochemiczny; diagnostyka i naprawa pojazdów; prace wykończeniowe; automatyka przemysłowa; eksploatacja portów i terminali lotniczych; interoperacyjność systemu kolei; przetwórstwo mięsa; architektura krajobrazu; rolnictwo; kosmetyka i podologia oraz elektryka. Symboliczne czeki na utworzenie BCU wręczył beneficjentom Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec.


Dyrektor Generalny MEiN przypomniał, że od 2019 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi reformę szkolnictwa zawodowego. – Jednym z elementów tej reformy jest tworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, które mają ogólnokrajowy zasięg. To są placówki, które mają kształcić, szkolić, egzaminować i być dostępne nie tylko dla uczniów, również dla studentów, doktorantów, współpracowników branż, które są związane ze szkolnictwem zawodowym – mówił Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec. Zwrócił także uwagę, że Branżowe Centra Umiejętności są tak pomyślane, by kształcić i szkolić w zawodach przyszłości. W województwie mazowieckim powstanie piętnaście ze stu dwudziestu planowanych w całej Polsce Branżowych Centrów Umiejętności. Wartość inwestycji w województwie to blisko 183 mln zł, a w całym kraju ponad 1,4 mld zł.
SITPChem uczestniczy w organizacji BCU w Policach i w Płocku.
(Inf. Prawie 183 mln zł na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności w województwie mazowieckim – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl) – 07.10.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.