ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXV Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

XXV Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Już po raz 25, tarnowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, we współpracy z Grupą Azoty S.A., zorganizował konferencję – spotkanie dotyczące nowych trendów w polskiej chemii, w szczególności w kontekście wyzwań związanych z szeroko pojmowaną ekologią. To cykliczna konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym” – wydarzenie, które od wielu lat skupia przedstawicieli przemysłu, w szczególności branży chemicznej, organizacje wspierające branżę oraz reprezentantów instytucji naukowych i państwowych. Głównym Partnerem Konferencji była Grupa Azoty S.A. Konferencja uzyskała Honorowy patronat Ministra Klimatu i Środowiska.

Przy jubileuszowym torcie kol. Zbigniew Paprocki (z mikrofonem) i kol. Stanisław Oczkowicz – organizator, prezes ZO SITPChem w Tarnowie

W tym roku, podczas jubileuszowej XXV edycji, również poszukiwano odpowiedzi na najbardziej newralgiczne wyzwania czekające branżę chemiczną. Tematem przewodnim był „zielony wodór” jako konieczna alternatywa surowcowa i energetyczna. Obecnie wodór przez wiele środowisk nauki i przemysłu postrzegany jest, jako skuteczny środek umożliwiający osiągnięcie zakładanych celów redukcyjnych emisji zanieczyszczeń. Interesariusze technologii wodorowych, to nie tylko sektory tzw. trudne do dekarbonizacji, ale także energochłonne gałęzie przemysłu, z chemicznym włącznie. Zainteresowanie obejmuje nie tylko bezpośrednie wykorzystanie wodoru (jako paliwo energetyczne i surowiec do syntez), ale także – a może przede wszystkim – do produkcji substancji, takich jak amoniak, metanol czy paliwa syntetycznego. Strategie wielkich firm, czy międzynarodowe mapy drogowe związane z rynkiem wodoru, wskazują na znaczący wzrost produkcji i konsumpcję wodoru na całym świecie w perspektywie najbliższych lat. Zgodnie z przewidywaniami, wodór będzie kluczowym elementem umożliwiającym masową eksplorację odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych oraz dekarbonizację przemysłu i transportu.

Uścisk dłoni Pana Jakuba Kajmowicza (prowadzącego wywiady z gośćmi Konferencji) i Jerzego Klimczaka – Prezesa ZG SITPChem, w towarzystwie kol. Krzysztofa Dziubana

Co zrobić, aby przemysł chemiczny mógł sprostać oczekującym nas wyzwaniom? Jakie będą korzyści wynikające ze wzrostu wykorzystania wodoru w gospodarce? I w jaki sposób branża chemiczna może skutecznie włączyć się w rozwój wodorowego świata? Tym przede wszystkim zagadnieniom poświęcona była XXV jubileuszowa edycja Konferencji „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”. Dążeniem Organizatorów było, aby ta istotna wymiana doświadczeń, która miała miejsce w dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Zakopanem, pozwoliła na wyciągnięcie wielu cennych wniosków, wypracowanie istotnych kierunków działania i sformułowanie dziesięciu stosownych rekomendacji, które wysłano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Program konferencji podzielono na 4 sesje oraz dodatkowo zorganizowano wywiady i panel dyskusyjny. W kuluarach zorganizowana został strefa wystawiennicza ze stoiskami prezentującymi działalność firm sektora chemicznego. W konferencji udział wzięli członkowie Zarządu Grupy Azoty S.A. w osobach Wiceprezesa Grzegorza Kądzielawskiego oraz Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego Zbigniewa Paprockiego. Na zakończenie konferencji zorganizowano spotkanie z reprezentantem Polski w skokach narciarskich Panem Jakubem Wolnym będącym pod sponsorską opieką Grupy Azoty S.A. Ponadto wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Patronaty medialne zostały przyznane przez czasopismo Przemysł Chemiczny oraz portale internetowe: biznesalert.pl, energetyka24.com oraz wysokienapiecie.pl.
Konferencję uświetniło nagrane specjalnie na tę okoliczność, wystąpienie otwierające Sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ministerstwa Klimatu i Środowiska pana Ireneusza Zyski. Ogółem w konferencji udział wzięli przedstawiciele branży chemicznej, środowisk naukowych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz firm działających w branży chemicznej. 113 osób w tym 19 prelegentów oraz 8 gości specjalnych biorących udział w panelu dyskusyjnym i wywiadach.
Sądząc po spotkaniu i dyskusji, także w tematycznych panelach oraz podczas wykładów i kuluarowych spotkań i rozmów przedstawicieli przemysłu, instytutów badawczych, uczelni i organizacji gospodarczych, założenia Organizatorów doskonale się spełniły.
Gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Tarnowa zorganizowania po raz kolejny znakomitej, stojącej na wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym Konferencji, w pięknym anturażu masywu Giewontu widocznego z pomieszczeń konferencyjnych Hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem. Dziękujemy PT Uczestnikom za ciekawe prezentacje i dyskusję, dziękujemy Grupie Azoty SA za wsparcie i współpracę

(inf. http://trendyeko.pl, SITPChem/Tarnów oraz SITPChem, 4.07.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.