ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie Noworoczne w Domu Technika NOT w Gliwicach

Spotkanie Noworoczne w Domu Technika NOT w Gliwicach

1 lutego br. blisko 80 osób przybyło na spotkanie noworoczne w Domu Technika NOT w Gliwicach. Gospodarze spotkania – Rada Miejska FSNT-NOT w Gliwicach i SITPChem O/Gliwice od kilku już lat wspólnie organizują Noworoczne spotkania, bowiem poprzedza je zawsze mnóstwo wspólnych działań w ciągu całego roku. W 2022 roku było podobnie, choć miniony rok zakończył się nowymi władzami w obu organizacjach. I o ile w SITPChem władze się zmieniły, to Rada Miejska FSNT-NOT ma nowego przewodniczącego, dr hab. inż. Aleksandra Gwiazdę, prof. PŚ, bowiem wieloletni Przewodniczący Edwin Sroka zrezygnował z pełnionej funkcji nie startując w ogóle w ostatnich wyborach. Tutaj spotkali się jednak wszyscy, by podziękować Erwinowi Sroce.

Spotkanie Noworoczne w Domu Technika NOT w Gliwicach

Wiceprezes RM FSNT-NOT kierując list gratulacyjny do Przyjaciela powiedział m. in.: Wiele lat wspólnej pracy za nami… Za wszystkie Twoje inicjatywy, za Twoje znakomite kompetencje, za cały Twój czas poświęcony pracy stowarzyszeniowej inżynierów oraz prawdziwe zrozumienie idei ruchu stowarzyszeniowego – bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy! Ściskamy Cię serdecznie z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i takiej samej życzliwości zawsze! Przed nami jeszcze mnóstwo wspólnego działania i bardzo liczymy na Twoją Przyjaźń i aktywność. Oklaski na stojąco, gromkie sto lat blisko setki gardeł, kwiaty, wzruszenie.

Erwin Sroka – przez ćwierć wieku Prezes Rady Miejskiej FSNT-NOT w Gliwicach

Kol. Elżbieta Jarguz w znakomitej prezentacji pokazała aktywność członków SITPChem w 2022 roku, w tym z sukcesy Gliwiczan w wyborach podczas XXXII WZ SITPChem w Warszawie oraz – po dwóch latach przerwy – zorganizowanie dwóch konferencji. Czas pandemii zweryfikował wiele planów; nam również, ale możemy śmiało spoglądać w przyszłość i realizować nasze zamierzenia. Przekonywali o tym licznie przybyli Przyjaciele Stowarzyszenia – pani prof. Beata Cwalina, prof. Krzysztof Walczak, dziekan Wydziału Chemicznego PS, prof. Jerzy Zwoździak, prof. Janusz Wójcik, prof. Danuta Gillner, dr Marzena Nowicka-Nowak – podkreślając wzajemne zrozumienie i porozumienie zawsze, gdy potrzebne są wspólne decyzje, albo wsparcie jakiegoś działania. Podobnie Koledzy z innych oddziałów gratulowali „Gliwicom” umiejętności zjednywania ludzi do wspólnego działania.

Z kolei na wyróżnienie ze strony Oddziału w najwyższym stopniu zasługują opiekunki zajęć prowadzonych już kilka lat w ramach projektu „Tajemniczy świat chemii” skierowanego do młodzieży szkolnej. Prezes Jerzy Kropiwnicki napisał w liście gratulacyjnym: Praca z młodzieżą i nieustające zaciekawianie uczniów chemią i związanymi z nią osiągnięciami w każdej dziedzinie współczesnego życia jest godne najwyższego uznania. Dziękujemy za tę pracę i niestrudzoną aktywność. Tak jak bez chemii nie byłoby wielu pięknych zdarzeń w historii świata, nie powstałyby wielkie dzieła malarstwa, ani nie przetrwałaby myśl i doświadczenie wielu uczonych i badaczy, tak bez wspaniałej, oddanej pracy i kreatywności Koleżanek chemia nie zaistniałaby w wielu młodych umysłach uczniów i uczennic – beneficjentów zajęć prowadzonych w Gliwickim Centrum Edukacyjnym z inicjatywy członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Dziękując z wielkim szacunkiem za tę pracę, łączymy najlepsze życzenia wytrwałości i sukcesów, satysfakcji i uznania, pozdrawiamy serdecznie.

Ważnym obszarem współpracy chemików w Gliwicach jest organizacja dorocznego konkursu SITPChem (regionalnej edycji) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii. Wspólną pracę zespołu aranżuje zawsze pani dr Teresa Buczek. W 2022 roku także. Wyróżnione prace, ich Autorzy i Promotorzy otrzymali gratulacje, w których Prezes Jerzy Kropiwnicki przypomniał, że celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność, a organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej. Dodawał też, że liczy na spotkanie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, by wspólnie realizować jego Misję.

Prezes Kropiwnicki skierował podobne podziękowania do najbardziej zaangażowanych członków Oddziału.

Elżbieta Jarguz z bukietem pełnym podziękowań od Jerzego Kropiwnickiego
i od nas wszystkich z Oddziału Gliwice

Wspaniałymi gośćmi gliwickiego spotkania byli Państwo Anna i Zbigniew Ślęzakowie Przyjechali – jakie to piękne – z wierszami.
Mamy zgodę Autorów na publikację tych wierszy, więc zaprezentujemy przy najbliższej okazji, tymczasem dziękując serdecznie za piękne strofy.

Autorzy Anna i Zbigniew Ślęzakowie w środku

W gliwickim oddziale SITPChem jest tak, że gdy trzeba zrobić coś wyszukanego, albo napisać jakiś projekt, albo przygotować wycieczkę do „Opla” czy do Meksyku, zbieramy się wszyscy i robimy. Tym razem na damską część oddziału przypadło zrobienie czegoś wyszukanego, czyli upieczenie takich słodkości, żeby sprostać najbardziej wyszukanym wyobrażeniom o „słodkim poczęstunku”, który zapowiedziany był w zaproszeniu.

Udało się, prawda?

(inf. SITPChem, 7.02.2023; foto SITPChem)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.