ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wspomnienie o Marku Teleszyńskim

Wspomnienie o Marku Teleszyńskim

18 stycznia 2022 roku zmarł Marek Teleszyński – Prezes Oddziału SITPChem w Częstochowie – człowiek o niezwykłej wiedzy, mający wiele zaskakujących talentów, a zarazem skromny i pogodny. Przeżył 82 lata.


Urodził się w 1940 roku Częstochowie. W 1957 roku ukończył (powstałe w 1862 roku) liceum im. H. Sienkiewicza – w klasie, której wychowawcą był profesor Andrzej Chłap (historyk – znany legionista i przedwojenny oficer WP) i uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Gdańsku, by następnie przenieść się na kierunek chemiczny w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Gdański). W roku 1967 rozpoczął pracę w Zakładach Chemicznych w Rudnikach k. Częstochowy, w którym to zakładzie pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 2001. Od roku 1965 był członkiem NOT, a przez ponad 40 lat był wybierany do zarządów Oddziału SITPChem, którego wielokrotnie był Prezesem. Znany był z systematyczności i dużej wiedzy w pracy stowarzyszeniowej. Pomimo wykształcenia chemicznego imponował wiedzą w zakresie literatury i filatelistyki (zbierał przez ponad 50 lat polskie znaczki pocztowe), a także, z wielką pasją i powodzeniem uprawiał rośliny na swojej działce. Był człowiekiem ciągłego poszukiwania nowych wyzwań, o których mówił niechętnie, powtarzając z rozbawieniem: poczekaj – może zobaczysz!

Zarząd OW SITPChem w Częstochowie 1987 r (od lewej dół: Z. Kunert, M. Teleszyński; od lewej góra: L. Ogłaza, L. Pietrzyk, G. Marsik)

To jego nieustanne poszukiwanie, poparte talentem, ale też okupione dużą pracą, zaowocowało wyzwoleniem niezwykłym i zaskakującym nawet dla ludzi, którzy go dobrze znali. Oto będąc 70-letnim emerytem – postanowił rozpocząć studia dzienne w Akademii im J. Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza) na wydziale sztuki w zakresie malarstwa, a poprzedzone zdaniem egzaminów wstępnych. Licencjat uzyskał w 2015 r. w zakresie malarstwa sztalugowego, a w roku 2016 obronił z wyróżnieniem pracę magisterską w dziedzinie malarstwa (obie prace wykonał pod kierunkiem profesora Mariana Jarzębskiego). Został najstarszym, bo mającym 76 lat, absolwentem tej uczelni (w jej 50-letniej historii). W roku 2016 został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Był uczestnikiem 28 wystaw zbiorowych i pięciu wystaw indywidualnych. Pomimo zawansowanego wieku nie zaniedbywał pracy na rzecz SITPChem, bo jak twierdził: chemikiem jest się do końca życia. Na bieżąco przesyłał otrzymywane informacje z działalności Stowarzyszenia. Powtarzał, że chociaż jesteśmy coraz starsi – to na chodzie. Był wspaniałym Kolegą, cierpliwym Słuchaczem, skromnym i dyskretnym Doradcą. Odszedł pozostawiając w pamięci wspaniałe chwile, które spędziliśmy razem. Niestety, pozostały już tylko wspomnienia.

Żegnaj Przyjacielu

Longin Ogłaza

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.