ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem

Spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem

W przeddzień Zjazdu, 18 października po południu odbyło się spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem i zaproszonych gości. Spotkanie miało uroczysty charakter; było to pierwsze tak liczne spotkanie członków Klubu, a wielką atrakcją tego wydarzenia była prezentacja książki Stefana Oborskiego i Jerzego Paprockiego oraz zaproszenie Rodziny śp. Jerzego Paprockiego – córki – Joanny Paprockiej-Gajek i syna Piotra Paprockiego – wydawcy książki.

 

Kol. Stefan Oborski z pierwszym egzemplarzem książki

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz książki – 820-stronicowego wydawnictwa, przygotowanego z wielką starannością przez Piotra Paprockiego, przy cierpliwej i oddanej współpracy oraz szczególnym zaangażowaniu jej autora, kol. Stefana Oborskiego. Autorem I części pt. Przemysł chemiczny w Polsce w życiu Jerzego Paprockiego jest Stefan Oborski. Natomiast kolejne 500 stron zajmują biogramy – autorstwa Jerzego Paprockiego – chemików – polskich i europejskich. Biogramy, napisane wcześniej dla miesięcznika CHEMIK w latach 2009-2016. Niezwykłe życiorysy i dorobek wybitnych naukowców, a jednocześnie ludzi oddanych nauce, ludzi wielkiej pracy i odwagi, nieustająco ciekawych świata i zjawisk.
Podkreślano, że wydawnictwo ukazało się w 5. rocznicę śmierci Jerzego Paprockiego i w roku Jubileuszu 95-lecia SITPChem.

Dziękujemy Piotrowi Paprockiemu za tę piękną książkę. Będziemy jeszcze wielokrotnie do niej wracać, teraz informując tylko, ze jest ona dostępna w Wydawnictwie Cultura Animi (e-mail: piotr@cultura.org.pl tel. +48 503 073 808) oraz w ZG SITPChem w Warszawie (e-mail sekretariat@sitpchem.org.pl tel. (22) 826 78 96)

Obszerną relację z uroczystości znajdziecie Państwo w Przemyśle Chemicznym (11/2022).

Zapraszamy do lektury.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.