ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł dr inż. Stanisław Folek

Zmarł dr inż. Stanisław Folek

27 lipca 2022 r. zmarł wieloletni dyrektor Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, dr inż. Stanisław Folek.

Stanisław Folek urodził się 7 maja 1937r. w Katowicach. Jego ojciec Józef zmarł w sierpniu 1939r; wychowała Go Matka Róża. Studia ukończył na Politechnice Śląskiej w 1960r. specjalność elektrochemia, chemia fizyczna. Uzupełniał wykształcenie na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z Chemii Jądrowej (ukończone w 1961r.) W 1972 r. obronił doktorat u prof. hab. inż. Walerego Miśniakiewicza w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej na temat: „Studia nad wykorzystaniem energii elektrycznej z rozkładu amalgamatu w elektrolizie chlorku sodu”.

Pracował w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach od 1960 do 2012 roku, najpierw jako kierownik Pracowni Fizykochemicznej i zastępca kierownika Zakładu Analitycznego w Instytucie, potem Kierownik Zakładu Kwasu Fosforowego. W 1985 r. objął funkcję dyrektora naczelnego IChN, a wcześniej w latach 1982-1985 był Sekretarzem Naukowym Instytutu w randze zastępcy Dyrektora.

Dr inż. Stanisław Folek był autorem i współautorem wielu opracowań, publikacji i patentów.

Był ponadto miłośnikiem literatury, historii, szczególnie starożytnej i średniowiecznej, także historii lokalnej. Osierocił żonę Krystynę i dwoje dorosłych dzieci – Alicję i Bartosza.
Był zawsze niezwykle kompetentny w sprawach zawodowych i przyjacielski, pomocny w życiu codziennym. Był szanowanym i lubianym dyrektorem Instytutu.
Żegnając Go, dr Joanna Gluzińska powiedziała m. in. Zapamiętamy Go jako szefa, który wyjątkowo dbał o relacje z pracownikami. Przyjmował z dystansem wiele sytuacji, ale nie uznawał odmowy. Dał się poznać młodszemu pokoleniu jako serdeczny i mądry człowiek, podpowiadający jak rozwiązywać zawodowe problemy, czy też barwnie opowiadający o podróżach albo o hobby jakim była dla Niego historia.

1 sierpnia 2022 r. w Gliwicach żegnało Go liczne grono wychowanków, współpracowników i przyjaciół.
(inf. SITPChem, 20.08.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.