ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

RAPORT z Międzynarodowego Kongresu ETCC2022

RAPORT z Międzynarodowego Kongresu ETCC2022

European Technical Coatings Congress (www.etcc2022.org ) odbywał się w dniach 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentacje ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów.
Kongres rozpoczął się w dniu 11.07.2022 specjalną sesją: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (uczestniczyło 60 osób z różnych krajów wygłoszono 8 wykładów).
Kongres zakończył się w dniu 14.07.2022 o godz. 15.00. ceremonią zamknięcia ETCC2022 wraz z rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.
Program kongresu (dostępny na stronie: https://etcc2022.org/en/congress-program) obejmował:
108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne,
60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych,
Udział 15 wystawców z 7 krajów (lista zał. nr 1).

Zarejestrowanych było 354. uczestników Kongresu z 26. krajów całego świata (w tym USA, Iran, Chiny, Brazylia, Indie).
Uczestnicy otrzymali książkę kongresową ze szczegółowym programem i listą autorów oraz streszczenia referatów na pendrive.
Prowadzący sesje kongresowe „Session Moderators” (35 naukowców) oraz wybrani specjaliści (łącznie 45 osób) dokonali oceny prezentowanych referatów. Na tej podstawie przyznano nagrody (zestawienie nagród w zał. nr 2).

W trakcie kongresu w dniu 13.07.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem zaproszonych przedstawicieli oddziałów).
W Kolacji kongresowej (z koncertem kwartetu smyczkowego) w restauracji „Stara Zajezdnia” uczestniczyło ok 140 uczestników.
Catering w trakcie kongresu obejmował codziennie 2 przerwy kawowe i lunch.
Wykonano dokumentacje zdjęciową oraz w postaci filmu.

Ten prestiżowy kongres o zasięgu światowym organizowany od 70 lat w różnych krajach, teraz odbywał się po raz pierwszy w Polsce. Opinie uczestników o poziomie merytorycznym i organizacji kongresu były bardzo pozytywne.
Komitet Organizacyjny Kongresu KOK (skład zał. 3) rozpoczął prace 20 lutego 2019r.
Komitet KOK spotykał się regularnie i ustalał konkretne zadania organizacyjne. Powołano także Komitet Naukowy Kongresu KNK (skład zał. 4).
W ramach prac organizacyjnych ustalono zadania dla członków, wynajem Auditorium Maximum UJ na kongres, uzgodniono umowę z firmą Jordan – zakres obowiązków oraz budżet.
Ustalono treść strony internetowej. Opracowano treść i grafikę oraz wydrukowano ulotki (2000 szt.) oraz plakaty (300 szt.), zakupiono roll-upy i „ścianę promocyjną”. Przygotowano listy adresów dla e-mailingów (ok. 3000 adresów). Nawiązano kontakty z prasą fachową krajową (Przemysł Chemiczny, Ochrona przed Korozją, Polimery) i zagraniczną, które drukowały materiały promocyjne kongresu a także uzgodniono wydania specjalne czasopism o wysokim impact factor: „Progress in Organic Coatings” i „Materials-Open Access”.

Ulotki, plakaty i inne formy promocji eksponowane były w trakcie konferencji i innych imprez krajowych i zagranicznych, w tym targi w Norymberdze, targi w Kielcach, Kongresy „Polska Chemia”, konferencje SITPChem i wiele innych.

Ustalono korespondencyjny adres e-mailingowy kongresu etcc2022@sitpchem.org.pl
Określono opłaty kongresowe oraz warunki dla wystawców.
Ustalono zasady i wymagania dla zgłaszania streszczeń referatów i posterów.

Opracowano zasady, formy oraz projekt umowy dla partnerów i sponsorów kongresu
W bezpośrednich kontaktach osobistych załatwiono sponsorów kongresu, partnerów oraz partnerów medialnych (czasopisma fachowe). Zestawienie Partnerów i Sponsorów – zał. nr 5.
Początkowo ustalono termin kongresu na 02-04 września 2020r. Ograniczenia pandemii SARS CoV-2 uniemożliwiły jednak jego przeprowadzenie. Podobnie wyznaczony kolejny termin 3-5 września 2021 skończył się niepowodzeniem z tych samych powodów. Ostatecznie Kongres odbył się 12-14 lipca 2022r.

Komitet Naukowy Kongresu KNK zebrał się po raz pierwszy w dniu 19 września 2019r. w Warszawie.
Do głównych zadań KNK należało opracowanie i rozpowszechnianie „Call for Papers”, merytoryczna ocena abstraktów i kwalifikacje do prezentacji. Określono zasady współpracy z European Scientific Committee (ESC) FATIPEC. Ustalono dobór kluczowych referentów: Invited/Keynote Speakers, Plenary Lectures. Przygotowano organizację sesji: “Summer School” dedykowanej młodym naukowcom.
Komitet Naukowy Kongresu (KNK) wraz z European Scientific Committee (14 specjalistów FATIPEC) dokonał, poprzez system komputerowy, oceny ponad 200 abstraktów zgłaszanych referatów i posterów i podejmował decyzję o ich kwalifikacji do przedstawienia na kongresie.

Duży wysiłek i zaangażowanie wszystkich osób umożliwiły pełny sukces organizacyjny Kongresu.

 

Zał. 1. Lista wystawców w trakcie kongresu ETCC2022

Wystawca

Kraj

Graphene Engineering Innovation Centre

United Kingdom

PRA World Ltd.

United Kingdom

EVONIK

Germany

Daikin Chemical Europe GmbH

Germany

DataPhysics Instruments Gmbh

Germany

Grupa „Azoty”

Poland

SPOLCHEMIE – Chemical and metallurgy Group

Czech Republic

Dachser Sp. z o.o.

Poland

ReCorrTech

Croatia

CovationBio

Belgium

Enformatic Systems Sp. z o.o.

Poland

ICHEMAD-Profarb Ltd.

Poland

Research Institutes Centre „Lukasiewicz”

Poland

Yordas Group

USA

Uni-Export Instruments Polska

Poland

 

Zał. 2. Nagrody i wyróżnienia za najlepsze referaty kongresu ETCC2022

Nazwisko

Instytucja

Kraj

Kategoria

Nagroda

George HermensUniversity of GroningenNetherlandsYoung Scientist

1000 €

Zuzanna BojarskaPolitechnika WarszawskaPolandYoung Scientist

Wyróżnienie 2

Rana Rafiei HashjinInstitute for Color Science and Technology, TehranIranYoung Scientist

Wyróżnienie 3

Christian SchmitzNiederrhein University Institute of Coatings and Surface ChemistryGermanyCongress Award

1000 €

Marco HeuerEVONIC Operations GmbHGermanyCongress Award

Wyróżnienie 2

Stefano RossiDept. Industrial Engineering
University of Trento
ItalyCongress Award

Wyróżnienie 3

Bart ErichInstitute TNONetherlandsA. Clause Award Belgium

1000 €

 

Zał. 3. Komitet Organizacyjny Kongresu KOK

Józef Kozieł Przewodniczący KOK

SITPChem

Radosław Adamek Firma ICHEMAD Profarb, Gliwice
Anna Czumak Bieniecka SITPChem, Rzecznik Prasowy
Krzysztof Danek Firma ICHEMAD Profarb
Jerzy Klimczak SITPChem Prezes Zarządu Głównego
Magdalena Kotowska FATIPEC Asystent Zarządu
Ewa Langer Łukasiewicz Instytut Materiałów Polimerowych
i Barwników Gliwice
Stanisław Oczkowicz SITPChem Sekretarz Generalny
Małgorzata Śmieszek-GlancCzasopismo „Ochrona Przed Korozją” Redaktor
Maria Zielecka Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Państwowy Instytut Badawczy. Józefów
Małgorzata Zubielewicz Łukasiewicz Instytut Materiałów Polimerowych
i Barwników, Gliwice

 

Zał. 4. Komitet Naukowy Kongresu KNK

dr hab. Maria Zielecka Przewodnicząca KNK
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
dr inż. Paweł BielskiDyrektor. Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej
w Warszawie
prof. dr hab. inż. 

Dariusz Bogdał

Dziekan. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. 

Anna Chrobok

Prodziekan, Politechnika Śląska Wydział Chemiczny
dr inż.

Agnieszka Królikowska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Prezes PSK
dr hab. inż.

Piotr Kurcok

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
prof. dr hab. inż. 

Hieronim Maciejewski

Uniwersytet im. A.Mickiewicza Wydział Chemii, Poznań
dr hab. inż.

Łukasz Makowski

Prodziekan. Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Warszawa
Prof. dr. hab.

Izabela Nowak

Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Wydział Chemii, Poznań
dr hab. inż. 

Rafał Porowski

Politechnika Świętokrzyska
prof. dr Anna RabajczykCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Państwowy Instytut Badawczy, Józefów
dr hab. Iwona Szwach
Dyrektor. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle
dr inż Tomasz ZielińskiPrezes. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
dr hab. inż. 

Małgorzata Zubielewicz

Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych

i Barwników, Gliwice

 

Zał. 5. Sponsorzy i Partnerzy Kongresu ETCC2022

 

 

Recepcja ETCC2022 w holu Auditorium Maximum UJ

 

Auditorium Maximum UJ podczas obrad ETCC2022

 

link do pobrania filmu o ETCC2022:

Rozdzielczość HD:

https://drive.google.com/drive/folders/1YbkowqOabERIrdU_L_hGBLpJtqs2BsH3?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1YbkowqOabERIrdU_L_hGBLpJtqs2BsH3?usp=sharing

 

Opracowanie raportu, 22.07.2022.

Józef Kozieł – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu ETCC2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.