ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie w SITPChem Oddział w Puławach

Spotkanie w SITPChem Oddział w Puławach

W dniu 24 kwietnia br. w Puławach odbyły się spotkania Prezesa Zarządu Głównego SITPChem z pracownikami Biura O/SITPChem w Puławach z Zarządem Oddziału oraz z Dyrekcją Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W Biurze Zarządu Oddziału omówione zostały sprawy związane z funkcjonowaniem jednego z najliczniejszych oddziałów SITPChem w kraju. W związku z tym, że 2022 r. jest rokiem wyborczym zarówno dla oddziałów jak i całego SITPChem, dyskutowano nad przygotowaniami do Walnego Zjazdu Oddziału w Puławach, który został zaplanowany na 31 maja 2022 r. a także Walnego Zjazdu SITPChem, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 r.

Biuro Zarządu Oddziału Puławy (stoją od lewej) Iwona Szulowska, Jerzy Klimczak, Małgorzata Rułka

Podczas spotkania z Zarządem Oddziału poruszono wiele spraw organizacyjnych ale w szczególności skupiono się nad propozycjami przyszłych (w nowej kadencji 2022-2026) kierunków aktywności SITPChem. Poruszono m.in. tematy nawiązujące do następujących obszarów działalności Stowarzyszenia:

  • Intensyfikowanie rozszerzonych działań merytorycznych na rzecz zainteresowania działalnością SITPChem szerokiej grupy chemików, w tym młodzieży.
  • Kontynuowanie współpracy z wydziałami chemii uczelni dla analizy elementów programu studiów w aspekcie deficytów zawodowych, potrzeb przemysłu, w tym studiów podyplomowych w „niszowych” obszarach specjalizacyjnych.
  • Organizowanie konferencji o tematyce obejmującej m.in. zagadnienia zawodów przyszłości, pakietów legislacyjnych klimatu i energii, transformacji cyfrowych, gospodarki w obiegu zamkniętym i in.
  • Aktywne uczestniczenie w analizie i opiniowaniu nowych aktów legislacyjnych krajowych i UE dotyczących obszarów związanych z chemią.
  • Rozszerzanie i utrzymywanie fachowej współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Polskim Towarzystwem Chemicznym, Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym, Krajową Izbą Gospodarczą, wybranymi stowarzyszeniami branżowymi, Federacją FATIPEC, Federacją EFCE, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz innymi.
  • Aktywizowanie merytoryczne działań Oddziałów, Sekcji i Komisji oraz funkcyjnych zespołów Zarządu Głównego SITPChem.

Spotkanie z Zarządem SITPChem O/Puławy (stoją od lewej): Jerzy Marcinko, Małgorzata Curyło, Jerzy Klimczak, Henryka Bałabuch-Radke, Janusz Kucharski, Małgorzata Rułka, Piotr Rusek

 

Podczas spotkania w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych omówiono dotychczasową bardzo aktywną współpracę oraz dyskutowano na temat możliwości rozwoju tej współpracy w kolejnych latach. Spotkanie w Puławach okazało się bardzo owocne i zakończyło się zaproszeniem całego Zarządu Głównego wraz z Prezesami Oddziałów na obrady do Nałęczowa, za co serdecznie dziękujemy!

( Inf. ZG SITPChem, 30 04.2022 r.)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.