ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny – wydanie 5/2022

Przemysł Chemiczny – wydanie 5/2022

W majowym wydaniu Przemysłu Chemicznego:

Artykuł promocyjny na temat technologii wytwarzania dendrytycznych proszków miedzi metodą RADO
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia PIPC
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Patenty

oraz bardzo interesujące publikacje:

 • Zastosowanie naturalnych sorbentów w żywieniu świń jako metoda zmniejszania
  zanieczyszczeń z pomieszczeń hodowlanych
 • Wybrane zagadnienia eksploatacyjne agregatów absorpcyjnych
 • Chemiczne zanieczyszczenia powietrza uwalniane podczas prac w gabinetach
  kosmetycznych. Badania wstępne
 • Porównanie metod pomiaru wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy
  Badania emisyjno-energetyczne typoszeregu kotłów małej mocy
 • Modelowanie matematyczne pożarów strumieniowych za pomocą obliczeniowej
  mechaniki płynów CFD
 • Modelowanie numeryczne procesu fermentacji ukierunkowanej na produkcję
  Biowodoru.

Zapraszamy do lektury
(inf. Przemysł Chemiczny, 16.05.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.