ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh)

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh)

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh) – cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa przeznaczona dla studentów, doktorantów i młodych naukowców. Jednym z wielu atutów PSSCh jest fakt, że sesje prezentacji i posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – Prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi Uczestnikami.

IV edycja Sympozjum odbyła się w dniach 23-24.04.2022 r.; wzięło w niej udział 88 Prelegentów z 17 ośrodków naukowych z całej Polski. Organizatorami aktualnej edycji byli: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików we współpracy z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekę merytoryczną nad Sympozjum sprawowali Członkowie Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzili naukowcy z trzech Pomorskich Uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sympozjum wsparły poprzez udzielone patronaty liczne ośrodki i instytucje z całej Polski, a wśród nich SITPChem.

(inf. PSSCh, 18.05.20220)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.