ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju

Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju

Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju

pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”

4 marca 2022 r.

Światowy Dzień otworzyła Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT wyjaśniając „Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera?”

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej, wygłaszając referat pt. Nowe technologie w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. Kolejna prezentacja prof. dr hab. inż. Henryka Skarżyńskiego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu pt. „Człowiek-Medycyna-Technika” oraz referat prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT pt. „Kształcenie inżynierów dla przyszłości” Teresa Sosnowska – Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji PKN omówiła Digitalizację norm i proces ich opracowywania; po czym prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Prezes AIP w Polsce wygłosił referat pt. „Rola Akademii inżynierskich i ich znaczenie”.

Przedstawiciele Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej: Małgorzata Dembowska – prezes KNE PW; Jakub Kulesza – członek zarządu ds. promocji KNE PW i Agata Cieślik – koordynator projektu Ekodomek zaprezentowali „Zrównoważony rozwój i transformację oczami młodych inżynierów”.

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju odbywała się pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”. Do wystąpień w trakcie konferencji zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele środowiska nie tylko inżynierów, ale również naukowców, pracowników administracji, a także studentów.
Z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie odbyło się w formule on-line.

(https://enot.pl/9.03.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.