ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kolejny etap badania sektora chemicznego

Kolejny etap badania sektora chemicznego

Szanowni Państwo!

Miło Nam poinformować, że trwa kolejny etap badania sektora chemicznego poprzez tzw. badanie ankietowe. Ankieta bazuje na pytaniach przygotowanych między innymi na podstawie informacji zgromadzonych w czasie różnych wywiadów i spotkań.

Serdecznie prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety oraz przekazanie jej innym osobom będącym przedstawicielami przedsiębiorców sektora chemicznego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rkpe7LpVhLkjyd-UcUDqH4yu51seRSK70WIE9eI43owTwQ/viewform?usp=sf_link

Bardzo licząc na Państwa udział w badaniu i pomoc w dotarciu do innych przedstawicieli sektora.

Łączymy wyrazy szacunku.
Zarząd Główny SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.