ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kongres ETCC 2022 w Krakowie

Kongres ETCC 2022 w Krakowie

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress organizowany jest od 70. lat rotacyjnie w różnych krajach, najbliższy Kongres odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w dniach 12-14 lipca 2022 w Krakowie. SITPChem jest głównym organizatorem razem z Federacją FATIPEC.

Program ETCC2022 zawiera ponad 130 referatów oraz 68 prezentacji posterowych przedstawianych przez 200 autorów z wielu krajów całego świata. (Szczegóły w programie kongresu: www.etcc2022.org/en/congress/congress-program).

Termin zgłaszania referatów: 30 stycznia 2022.

W ciągu trzech dni kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, przedstawianie posterów oraz wystawa.

Prezentacje dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji z nimi związanych.

(inf. SITPChem, grudzień 2021

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.