ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wspomnienie Roman Jurczak – członek Honorowy SITPChem

Wspomnienie Roman Jurczak – członek Honorowy SITPChem

Kol. Roman Jurczak wśród Delegatów na XXXI WZ SITPChem

Kolega mgr inż. Roman Jurczak odszedł w nocy po Bożym Narodzeniu w roku 2020.

Wiadomość o jego śmierci wprawiła nas w wielki smutek i żal. Roman był bowiem dla naszego środowiska cieszyńskich chemików osobą bez wątpienia szczególną. Na początku lat siedemdziesiątych XX w. małe jeszcze wtedy Koło SITPChem w Cieszynie wchodziło strukturalnie w skład Oddziału SITPChem w Katowicach. Wskutek restrukturyzacji Koło nasze zostało wcielone w struktury potężnego, kilkutysięcznego wtedy Oddziału Oświęcim jako 21. Koło zamiejscowe. Wtedy właśnie rozpoczęła się nasza współpraca ze strukturami Oddziału Oświęcim. I tak rozpoczął się też wieloletni okres integracji dwóch naszych środowisk, który trwał aż do powołania Oddziału Cieszyn w 1985r. Wśród funkcyjnych przedstawicieli Oddziału Oświęcim największe wpływy i oddziaływanie w zakresie rozwoju i współpracy wywierali niestety nieżyjący już Koleżanka Barbara Ryszka, Kol. Zdzisław Burek i właśnie Kol. Roman Jurczak. Z Kolegą Jurczakiem, oprócz współpracy organizacyjnej w SITPChem, aktywnie współpracowaliśmy na niwie służbowej jako z Dyrektorem Handlowym Zakładów Chemicznych Oświęcim, które były dostawcą wielu surowców dla ówczesnego Polifarbu Cieszyn.

Nasz zmarły przyjaciel Roman był bez wątpienia człowiekiem spełnionym zarówno zawodowo, przeszedł bowiem całą drogę awansu w różnych newralgicznych obszarach Zakładów, awansując finalnie na stanowisko Dyrektora Handlowego Firmy, a także społecznie, poprzez działalność w SITPChem, gdzie pełnił z zaangażowaniem wiele funkcji zarówno Zarządzie Oddziału jak i we władzach centralnych. Jego zasług w tych obszarach aktywności nie sposób przecenić, charakteryzował się wybitnymi kompetencjami, zaangażowaniem oraz walorami osobowymi budującymi więź, wspólnotę, kooperację. Kol. Roman Jurczak był inżynierem chemikiem o olbrzymiej wiedzy, otwartym na innowacje i nowoczesność, był jednocześnie człowiekiem o dużej empatii. Za swoją pracę zawodową oraz zasługi, ale również działalność społeczną, był odznaczony najwyższymi orderami państwowymi (wśród nich Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski), a także stowarzyszeniowymi (wśród nich godność Członka Honorowego SITPChem) i NOT.

Odszedł od nas wybitny fachowiec z dziedziny chemii, interesujący człowiek i dobry, uczynny przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

Józef Kozieł, Stanisław Gruszka,
Oddział SITPChem w Cieszynie

Wspomnienie ukazało się 3 stycznia 2021 r. na https//www. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim ::.. (synthosgroup.com)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.