ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sztuczny układ pokarmowy człowieka do badań żywieniowych

Sztuczny układ pokarmowy człowieka do badań żywieniowych

Aparatura pozwalająca na bardzo wierne naśladowanie i monitorowanie procesów zachodzących w żołądku, jelicie cienkim oraz jelicie grubym w kontrolowanych warunkach będzie wykorzystywana do prac badawczych Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak informuje uczelnia, dynamiczny model sztucznego przewodu pokarmowego SHIME2® umożliwia badania mikrobioty, czyli wszystkich mikroorganizmów, które zasiedlają ludzki układ pokarmowy: bakterii, wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków.

Naukowcy będą wykorzystywać aparaturę w badaniach dotyczących układu pokarmowego dzieci, dorosłych i osób starszych. Sztuczny przewód pokarmowy wykorzystywany będzie do wykonywania doświadczeń w zakresie m.in. metabolizmu składników diet i ich wpływu na mikrobiotę jelitową. Prowadzone tu będą również badania żywności probiotycznej. Aparatura została zakupiona w ramach modernizacji kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia. Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest pierwszą uczelnią w Polsce, która dysponuje tą technologią.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci, 07.04.2021

Fot. SGGW

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.