ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

SITPChem członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

Walne zgromadzenie MPKU w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjęło wniosek SITPChem i zatwierdziło SITPChem na członka MPKU.
Partnerstwo ma charakter otwarty, dobrowolny, apolityczny. Jest grupą instytucji, które działają na rzecz rynku pracy i uczenia się przez całe życie, ciałem społecznym o charakterze non-profit. Więcej informacji na: https://wupkrakow.praca.gov.pl/malopolskie-partnerstwo-na-rzecz-ksztalcenia-ustawicznego.

(inf. Józef Kozieł, SITPChem)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.