ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh)

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh)

SITPChem objęło patronatem II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh) organizowane w dniach 20-21 marca 2021 r. przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. II PSSCh będzie się odbywało w formie on-line na platformie Microsoft Teams. Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. II PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne nie tylko będzie dobrą okazją do zaprezentowania badań naukowych przez młodych naukowców, lecz również sposobem powrotu do normalności naukowej w czasie sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Poprzednia edycja PSSCh cieszyła się sporym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród społeczności akademickiej. Podczas Sympozjum młodzi prelegenci, z 21 ośrodków naukowych z całej Polski, przedstawili około 100 komunikatów z zakresu nauk ścisłych. Sympozjum ma wspierać także polską młodą naukę #polishyoungscience.

(inf. Damian Makowski , pssch2021@gmail.com, 21.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.