ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł mgr inż. Jerzy Gumiński

Zmarł mgr inż. Jerzy Gumiński

28 grudnia 2019 r. zmarł mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Był niezwykle aktywny, ambitny i pracowity, bardzo zasłużony w dla integracji środowiska inżynierów i techników materiałów budowlanych. Od stycznia 2005 r. pełnił funkcję Prezesa ZG SITPMB, a w latach 2008-2012 był jednocześnie Sekretarzem Generalnym FSNT-NOT. Jerzy Gumiński angażował się także w tworzenie (2001) samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – był członkiem założycielem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Był niezwykle kompetentny, szybki w podejmowaniu decyzji i w działaniu, zaangażowany we współpracę z administracją publiczną, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zapleczem naukowo-badawczym i firmami sektora budownictwa.

Jerzy Gumiński był Przyjacielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; współpracował i uczestniczył w wydarzeniach SITPChem. W ostatniej drodze, 13 stycznia 2020 r. na cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, towarzyszyli Mu Sekretarz Generalny SITPChem Stanisław Oczkowicz i Prezes Warszawskiego Oddziału SITPChem, Piotr Grzybowski.

Ostatnie pożegnanie Prezesa Jerzego Gumińskiego

Wieńce i kwiaty – ostatnie pożegnanie Prezesa Jerzego Gumińskiego

(inf. www.sitpmb.pl/pl/ 25.02.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.