ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł mgr inż. Jerzy FAZAN

Zmarł mgr inż. Jerzy FAZAN

4 stycznia 2020 r. zmarł w Gliwicach mgr inż. Jerzy Fazan, chemik, zasłużony pracownik i organizator przemysłu chemicznego, członek SITPChem.

Mgr inż. Jerzy Fazan był absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

Pracę w przemyśle chemicznym rozpoczął  już w 1947 r. w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie, przechodząc kolejno stanowiska od asystenta w laboratorium badawczym, do kierownika wydziału. Od 1955 r. był dyrektorem technicznym Centralnego  Zarządu  Syntezy Chemicznej, potem dyrektorem technicznym w Zjednoczeniu Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach, Przemysłu Azotowego w Krakowie oraz Przemysłu Rafinacyjnego i Petrochemicznego. W latach 1972-1970 pracował w Belgradzie jako radca handlowy w Ambasadzie Polski. Po powrocie do kraju był dyrektorem departamentu produkcji i obrotu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego.

Na pogrzebie na cmentarzu centralnym w Gliwicach, 9 stycznia br. żegnał Przyjaciela prof. dr hab. inż. Józef Szarawara, wspominając Zmarłego jako niewyczerpane źródło wiedzy o środowisku przemysłowym, problemach technicznych i kadrowych, o elitach rządzących, a nade wszystko o sukcesie odbudowy i budowy przemysłu chemicznego w Polsce po drugiej wojnie światowej. Imponował łagodnym usposobieniem, był zawsze uśmiechnięty i miły dla otoczenia, skromny, dobry, życzliwy. Przeżył 99 lat.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 14.01.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.