ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Noworoczne spotkanie Prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT-NOT w Warszawie

Noworoczne spotkanie Prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT-NOT w Warszawie

Prezes ZG SITPChem i Sekretarz Generalny SITPChem uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, 20 grudnia 2020 r. w zabytkowym Budynku NOT w Warszawie, 20 stycznia br.

Zmiana na stanowisku prezesa Wydawnictwa SIGMA-NOT

Podczas Noworocznego spotkania prezesów Stowarzyszeń naukowo-technicznych odbyło się uroczyste zakończenie pracy na stanowiska Prezesa Spółki SIGMA-NOT, dr. Andrzeja Kusyka i przejęcie tej funkcji przez panią Prezes Magdalenę Boruk-Daruk.

SITPChem – właściciel dwóch tytułów wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT – Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją – złożyło na ręce prezesa Kusyka specjalny adres z podziękowaniem za wieloletnią współpracę, w którym Prezes Klimczak napisał m. in.: W imieniu całego środowiska inżynierów i techników chemików bardzo dziękuję za Pana wieloletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Wydawnictwa SIGMA NOT.
Okres 30. lat, kiedy kierował Pan Wydawnictwem, przyniósł wiele zmian i zawirowań w Polsce, co miało ogromny wpływ także na sytuację i rynek czasopism naukowo-technicznych; w tym czasie zaistniały diametralnie inne techniczne warunki wydawania czasopism; nastąpiły przełomowe zmiany w sposobie przekazywania informacji i digitalizacja ich treści. Nieczęsto w historii kierowania Firmą pojawia się tak wiele zmiennych bezpośrednio wpływających na jej funkcjonowanie.
Pan podołał tym wyzwaniom. Zostawia Pan Wydawnictwo jako największego w Polsce wydawcę prasy naukowo-technicznej, nowocześnie wyposażone, spełniające wszystkie wymagane standardy pozyskiwania i wymiany informacji.
Obok podziękowań, serdecznie gratulujemy Panu osiągnięć i zasług dla polskiego
czasopiśmiennictwa naukowo-technicznego.

Na ręce Pani Prezes Magdaleny Borek-Daruk SITPChem Jerzy Klimczak złożył gratulacje i życzenia sukcesów w utrzymaniu wysokiego poziomu funkcjonowania Wydawnictwa i wielu nowych inicjatyw – z korzyścią dla polskiego czasopiśmiennictwa naukowo-technicznego i dla Firmy oraz nadzieję na tak samo jak zawsze dobrą współpracę naszego Stowarzyszenia z Wydawnictwem SIGMA-NOT.

Cegiełki na budowę pomnika-popiersia Prezydenta Stanisława Drzewieckiego. SITPChem jako pierwsze Stowarzyszenie przekazał wpłatę.

Podczas Noworocznego Spotkania prezesów z Panią Prezes Zarządu Głównego FSNT – NOT Ewą Mańkiewicz – Cudny przedstawiono apel dotyczący zbiórki środków pieniężnych na budowę pomnika Prezydenta Piotra Stanisława Drzewieckiego – popiersia w Parku Mirowskim w Warszawie. Prezes ZG SITPChem jako pierwszy zaaprobował pomysł i zadeklarował wykupienie przez SITPChem dwóch cegiełek po 500 zł. Zaapelował jednocześnie, aby każde ze Stowarzyszeń, w miarę swoich możliwości, wpłaciło kwotę równoważną tej wartości. Takie wspólne działanie z naszej stowarzyszeniowej strony, przyczyniłoby się do błyskawicznego zebrania większości potrzebnych środków do realizacji tego celu. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ( SITPChem ) zgodnie z deklaracją przekazało już na wskazane przez FSNT – NOT konto, środki w wysokości 1000 zł.

(inf. SITPChem 23.01.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.