ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs 7/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Konkurs 7/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

14 listopada br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr 7/1.1.1/2019 „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”.
W związku z tym, aktywny stał się link do systemu informatycznego IP: https://lsi.ncbr.gov.pl. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu, od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. (do godz. 16:00).

Więcej: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-71112019-szybka-sciezka-uruchomienie-elektronicznego-systemu-skladania-wnioskow-59725/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.