ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

23. Konferencja „Przemysł Chemiczny – horyzonty i perspektywy rozwoju” z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w dniach 04-06 XII 2019 r. Ustroń-Jaszowiec

23. Konferencja „Przemysł Chemiczny – horyzonty i perspektywy rozwoju” z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w dniach 04-06 XII 2019 r. Ustroń-Jaszowiec

Konferencja, od początku 2019 roku zapowiadana w miesięczniku „Przemysł Chemiczny”, tradycyjnie adresowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce oraz współpracą nauki z przemysłem.

Organizator:  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Współorganizatorzy:  Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, FSNT NOT Rada Miejska
w Gliwicach, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Termin zgłoszenia udziału:  25 listopada 2019 r.

Tematyka:  szerokie spektrum zagadnień – od problemów surowcowych, poprzez nowe technologie, do przemysłu 4.0. Idee przemysłu 4.0 w branży chemicznej. Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy (w tym doktoraty wdrożeniowe). Surowce, produkty, systemy i nowoczesne technologie. Polski przemysł chemiczny a świat – osiągnięcia polskiej chemii w ostatnim dziesięcioleciu. Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu Chemicznego. Przemysł chemiczny szansą czy zagrożeniem dla środowiska naturalnego?
W gronie osób reprezentujących przemysł i naukę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany czekają przemył chemiczny w Polsce?

Informacje i karta zgłoszenia: http://gliwice.sitpchem.org.pl/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.