ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie SP ZOZ i SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu

Spotkanie SP ZOZ i SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu

21 marca br. w Centrum Obsługi Inwestora ul. Wojska Polskiego 16F (dawny Klub NOT) odbyło się spotkanie członków Oddziału SITPChem Kędzierzyn-Koźle z Dyrektorem SP ZOZ, Panem Jarosławem Kończyło oraz Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Panią Małgorzatą Tudaj. Spotkanie miało na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną działalnością SP ZOZ w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim i z planami na przyszłość. Poinformowano, jakim sprzętem dysponuje nasz SP ZOZ, jakie planuje się inwestycje, jakie są najpilniejsze potrzeby i bolączki naszej lokalnej służby zdrowia. Jedną z nich jest niewątpliwie dramatyczny brak lekarzy, w związku z czym miasta „wyrywają” ich sobie, aby zapewnić opiekę specjalistyczną. Dotyczy to szczególnie lekarzy specjalistów. Trudna sytuacja lokalowa dotyczy Oddziału Pediatrii; rozbudowa szpitala jest niezbędna dla przeniesienia tego Oddziału do głównego budynku.

Zaskoczeniem była informacja o niewysokim stopniu wykorzystania łóżek w szpitalu (ok. 60-65%), co świadczy o wysokiej dostępności naszego szpitala dla mieszkańców. Wspomniano również o ostatnim wielkim sukcesie lekarzy kozielskiego szpitala, którzy wykonali niezwykle skomplikowaną operację wtórego odtworzenia dróg moczowych.

W dyskusji podnoszono nie najlepiej oceniane funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej oraz pozostawiającej wiele do życzenie dostępności do lekarzy POZ. W rozmowach po spotkaniu, jego uczestnicy wysoko ocenili konkretność przekazanych przez dyr. J. Kończyło i starostę M. Tudaj informacji, otwartość na propozycje i nieunikanie tzw. trudnych tematów.

Uczestnicy spotkania w O/Kędzierzyn-Koźle

Spotkanie zorganizowała Sekcja Odczytów i Wykładów przy Zarządzie Oddziału SITPChem. w Kędzierzynie-Koźlu.

Inf. Izabela Turza, SITPChem O/Kędzierzyn-Koźle, 24.03. 2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.