ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium „40 lat zmiany bazy” w Grupie Azoty ZAK SA

Seminarium „40 lat zmiany bazy” w Grupie Azoty ZAK SA

Kędzierzyn-Koźle, 21 lutego 2019 r.

W Kędzierzynie-Koźlu w Hotelu SOLIDARIS, 21 lutego 2019r., odbyło się seminarium „40 lat zmiany bazy”, zorganizowane przez Grupę Azoty ZAK S.A i Oddział SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia uruchomienia węzła półspalania ciśnieniowego na Wydziale Amoniaku w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Seminarium obejmowało dwie Sesje , w tym wspomnienia pracowników o uruchamianiu zmiany bazy przed 40 laty.

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK SA, Pan Sławomir Lipkowski; w seminarium uczestniczył też Pan Bogdan Tomaszek, przewodniczący RN Grupy Azoty ZAK SA, goście z Tarnowa: wieceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński – Dyrektor Generalny Grupy Azoty SA oraz członek zarządu Grupy Azoty Artur Kopeć oraz kadra inżynierska z Tarnowa, m. in. Zbigniew Paprocki i Grzegorz Florek – koledzy z SITPChem; z INS Puławy – prof. Cezary Możeński , a także liczni reprezentanci SITPChem, z Prezesem ZG Jerzym Klimczakiem.

SITPChem Oddział Kędzierzyn-Koźle był partnerem merytorycznym Seminarium.

Informacja o Seminarium jest opublikowana: https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konferencje/ oraz ukaże się w Przemyśle Chemicznym 3/2019.

 

Sala obrad podczas Seminarium w Kędzierzynie-Koźlu
Uczestnicy panelu wspomnieniowego, inżynierowie (od lewej): Zdzisława Reterska, Henryk Nawrot, Józef Pietroński, Grzegorz Gawor
Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK SA (z lewej) i Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak
Uczestnicy Seminarium podczas zwiedzania Grupy Azoty ZAK SA
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.