ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem prezesów Oddziałów 30 stycznia 2018 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z udziałem prezesów Oddziałów 30 stycznia 2018 r. w Warszawie

Podczas posiedzenia, po dopełnieniu formalności, omawiano – na podstawie sprawozdania Sekretarza Generalnego – działalność SITPChem w 2017 roku oraz realizację preliminarza wydatków i przychodów w 2017 roku.
Podsumowano, z wyrazami uznania dla najbardziej zaangażowanych osób w przygotowaniu uroczystości, Jubileusz 90-lecia SITPChem. Ciekawy wykład profesora Jacka Kijeńskiego pt. 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej oraz wystąpienie Prezesa Grupy Azoty SA, Doktora Wojciecha Wardackiego na temat 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce wzbudziły wielkie zainteresowanie. Zasłużonym Członkom SITPChem oraz Firmom wręczono odznaczenia i medale. Uroczystość zakończył kwadrans muzyczny w wykonaniu skrzypaczki, Pani Aleksandry Maciejewskiej i jubileuszowy tort. Po części oficjalnej, nadszedł czas na spotkanie towarzyskie. Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem wsparła Grupa Azoty SA – Główny Partner uroczystości, a także SYNTHOS SA; Główny Instytut Górnictwa; FLUOR SA; EmiPro i BMP. Patronat Medialny nad Jubileuszem objęły miesięczniki Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją. Jubileuszowi 90-lecia Stowarzyszenia towarzyszyło okolicznościowe Wydawnictwo. Liczna obecność Prezesów i kadry zarządzającej firm chemicznych, PT Gości z Federacji SNT-NOT – z Panią Prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny, a także członków i przyjaciół Stowarzyszenia z satysfakcją była przyjęta przez całe nasze Stowarzyszenie.
Omówiono także przebieg i dorobek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem, który obradował przed uroczystościami Jubileuszu. NZWZ SITPChem był zwołany dla przegłosowania zmian w statucie SITPChem, wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 210). Obecnie trwają jeszcze prace nad ustaleniem jednolitego tekstu Statutu. Zmiany w Statucie powinny być zgłoszone do KRS w takim terminie, aby 31. Walny Zjazd SITPChem obradował zgodnie z nowym Statutem SITPChem.
Omówiono także przygotowania do 31. Walnego Zjazdu SITPChem w 2018 r. (miejsce, termin). Decyzje pozostawiono do pierwszego w 2018 r. posiedzenia Prezydium ZG SITPChem, po zebraniu ofert przeprowadzenia 31. WZ SITPChem z różnych Oddziałów SITPChem. Zaprezentowano jednak Harmonogram przygotowań do 31. WZ SITPChem i przekazano go do oddziałów SITPChem w całej Polsce.

Posiedzenie ZG SITPChem z Prezesami Oddziałów jest okazją do podjęcia dyskusji o dalszych planach SITPChem, w szczególności w zakresie: zwiększenia liczby członków, pracy z uczniami i studentami, tworzenia nowych form zachęcania do działalności w SITPChem oraz poszukiwania możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową SITPChem. Koledzy mówili o doświadczeniach w pracy w swoich Oddziałach, co często staje się inspiracją do działalności w innych miejscach w Polsce. Wobec kurczącej się liczby dużych firm chemicznych, akcenty pracy przenoszą się na współpracę z uczelniami i szkołami oraz działalność konferencyjno-szkoleniową.
Na zebraniu omówiono posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT z 29 stycznia 2018 r. , w tym  obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Bardzo ważną decyzją ZG SITPChem było podjęcie Uchwały w sprawie ostatecznego zamknięcia działalności ZW CHEMPRESS-SITPChem wobec przekazania wszystkich dokumentów ZW CHEMPRESS-SITPChem oraz wyposażenia i sprzętu, zgodnie z Uchwałą ZG SITPChem z 20.09.2017 r. w Tarnowie. Dokumenty zostały przekazane, a papierowe roczniki CHEMIKA 1948-2016 są zdeponowane w biurze ZG SITPChem w Warszawie. Trwają rozmowy w sprawie wznowienia wydawania miesięcznika CHEMIK przez nowego wydawcę.
Zarząd przyjął też informację księgowej ZG SITPChem o przygotowaniach do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.