ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Szybka ścieżka dla projektów spoza Mazowsza

Szybka ścieżka dla projektów spoza Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju.

Szansa dla regionów słabiej rozwiniętych

Ogłoszona właśnie kolejna edycja konkursu będzie realizowana w oparciu o zmienione i uproszczone zasady. NCBR chce przyciągnąć do programu nowych wnioskodawców, czemu służyć ma zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie, mając na uwadze, że grupą docelową będą przedsiębiorcy, którzy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności B+R, zmienione zostały wymogi dotyczące niektórych kryteriów wyboru projektów.
Udział w ogłoszonym właśnie konkursie „szybkiej ścieżki” będą mogli wziąć przedsiębiorcy realizujący projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw, oprócz Mazowsza. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Miliardy złotych na innowacje

„Szybka ścieżka” jest jednym z najpopularniejszych konkursów NCBR dedykowanych przedsiębiorcom. Umożliwia uzyskanie dofinansowania na prowadzone prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. Konkurs od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, nie tylko ze względu na jego budżet, ale przede wszystkim uproszczone procedury oraz termin rozpatrywania wniosków, który ograniczono do 60 dni.
Od ogłoszenia pierwszej edycji „Szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, złożono niemal 3 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dnia dzisiejszego zawarło z beneficjentami umowy na łączną kwotę 1,3 mld zł. Dofinansowanych zostało również 30 projektów zgłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, które otrzymały prawie 360 mln zł.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na http://www.ncbr.gov.pl

(inf. NCBR, 4.05.2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.