ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

W najbliższym czasie

W najbliższym czasie

W najbliższym czasie:

Kolejne posiedzenie Prezydium ZG SITPChem zaplanowano na 19 kwietnia br. w Warszawie.

Na 19 kwietnia br. w Warszawie zaplanowano także posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem.

Główna Komisja Rewizyjna zapowiedziała posiedzenie 20 kwietnia br. w Oświęcimiu.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.