ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowe inwestycje Grupy Azoty PUŁAWY

Nowe inwestycje Grupy Azoty PUŁAWY

Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY zapowiedział budowę w Puławach bloku energetycznego zasilanego węglem w miejsce planowanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Nowy blok 90MWe/240MWt wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek tego ciepła na potrzeby miasta). Poziom emisji CO2 będzie niższy niż w sytuacji zakładanego wcześniej bloku gazowo-parowego. Inwestycja zabezpieczy też istniejące miejsca pracy. Nowe rozwiązanie powinno przygotować Spółkę na  wejście w życie nowych unijnych norm w zakresie wymaganych technologii (tzw. BAT).

Na konferencji prasowej poświęconej najważniejszym nowym inwestycjom Grupy Azoty PUŁAWY prezes Jacek Janiszek powiedział o głównych przesłankach podjętej 31 marca br. decyzji o zaniechaniu budowy blogu gazowo-parowego o mocy 400 MWe. Dodatkowe analizy (przeprowadzone wspólnie z dotychczasowymi Doradcami projektu energetycznego) pokazały, że jego realizacja wymagała jednocześnie poniesienia przez Grupę Azoty PUŁAWY znacznych dodatkowych nakładów inwestycyjnych na integrację nowego bloku z instalacjami zakładów oraz modernizację istniejącej elektrociepłowni. Konieczne do poniesienia dodatkowe nakłady inwestycyjne spowodowałyby w praktyce podwojenie planowanych nakładów inwestycyjnych na całość projektu. Mowa była m.in. o konieczności poniesienia bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na modernizację trzech kotłów istniejącej elektrociepłowni, przy zakładanym wykorzystaniu ich wyłącznie jako źródła szczytowego i zapasowego.

W zaniechanym projekcie zakładano produkcję energii elektrycznej prawie trzykrotnie większą niż faktyczne potrzeby, a jednocześnie produkcję ciepła na poziomie skutkującym ograniczeniami w produkcji w przypadku wypadnięcia bloku gazowo-parowego (wobec braku możliwości pokrycia ciepła przez zmodernizowaną część elektrociepłowni). Ważną przesłanką było również wycofanie się 18 czerwca 2012 r. udziałowca ze spółki Elektrownia Puławy, jakim była Polska Grupa Energetyczna – Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Nowy blok 90MWe/240MWt będzie blokiem ciepłowniczo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kocioł posiadał będzie zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Reaktor katalityczny powinien obniżać stężenie NOx w spalinach z ok. 350 do 150 lub 75 mg/Nm3 (w zależności od kwalifikacji źródła jako rozdzielnego lub nie w stosunku do istniejącej EC). Założono, iż blok węglowy będzie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Zasilany będzie z istniejącej gospodarki węglowej. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą lub półsuchą.

Spółka planuje też modernizację istniejącego kotła nr 2 zakładowej elektrociepłowni, co pozwoli na jego efektywną pracę na kolejnych 15-20 lat i pozwoli zmniejszyć jego emisję tlenków azotu do wymaganych w przyszłości norm. Zmodernizowany kocioł nr 2 wraz ze zmodernizowanymi wcześniej kotłami nr 4 i 5 będzie stanowić podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni, które uzupełni nowy kocioł nr 6. Modernizacja kotła nr 2 planowana jest do końca 2018 r

Nasz deficyt w zakresie energii elektrycznej to nie 400 MWe, jaki dawałby planowany wcześniej blok gazowo-parowy, a 90-100 MWe. I taka moc da nam dodatkowy kocioł nr 6, który będzie prawie 2 razy większy niż obecnie pracujące w naszej elektrociepłowni kotły. Analitycy dobrze odebrali zmianę naszego projektu energetycznego. Jesteśmy umówieni już na pierwsze rozmowy z bankami. W ciągu kilku miesięcy opracujemy SIWZ dla tego projektu – podkreślił prezes zarządu Jacek Janiszek

Podczas konferencji (4.04.2017) Prezes Grupy Azoty PUŁAWY przybliżył też plany odnośnie do nowych inwestycji nawozowych Spółki. Poziom nakładów inwestycyjnych w 2017 r. jest o 46% wyższy, niż w roku 2016.

Trwa już budowa instalacji granulacji mechanicznej saletry z budżetem 385 mln zł. Projekt ten zakłada uruchomienie dwóch linii produkcyjnych (pierwszej w 2018 r., drugiej w 2020 r.) saletrzaku (o mocy 1 400 t/dobę) lub saletry amonowej granulowanej mechanicznie (1 200 t/dobę) wraz z infrastrukturą do magazynowania, pakowania i wysyłki.

Do końca kwietnia br. powinno nastąpić podpisanie kontraktu z dostawcą technologii dla modernizacji kwasu azotowego wraz z budową nowej (piątej) linii produkcyjnej kwasu azotowego i nowej instalacji neutralizacji. Zakładany budżet tej inwestycji to prawie 700 mln zł. Planowany czas oddania instalacji to rok 2021.

W efekcie obydwu tych inwestycji Grupa Azoty PUŁAWY poszerzy swoje portfolio nawozowe o nowe ciekawe nawozy: saletrzak i saletrę amonową mechanicznie granulowaną – produkty o wyższych parametrach bezpieczeństwa w transporcie i lepszej aplikacji na polach oraz nowe nawozy dla ogrodnictwa i do warzyw: saletrę wapniową, saletrę magnezową i saletrę potasową.

Te dwie inwestycje pozwolą nam na modernizacje i rozbudowę całego kompleksu naszych instalacji saletrzanych. Pozwolą nam na skierowanie na rynek nowych, oczekiwanych przez rolników nawozów, pozwoli na sprzedaż nadwyżek kwasu azotowego i poprawi sprawność oraz efektywność naszej produkcji w tym obszarze – podkreśla Prezes Grupy Azoty PUŁAWY Jacek Janiszek.

(inf. prasowa Grupy Azoty PUŁAWY, 4. 04. 2017)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.