ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 90-lecia SITPChem

Jubileusz 90-lecia SITPChem

Rok 2017 jest szczególny w historii SITPChem. Jest bowiem rokiem Jubileuszowym 90-lecia istnienia Organizacji – jako spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., której działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz  społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.

W Jubileuszowym roku SITPChem, działalność nie odbiega od aktywności w innych latach. Systematycznie realizowana jest Uchwała 30 Walnego Zjazdu Delegatów z 2014 r.

W bieżącym roku Stowarzyszenia stanęło przed ważnym zadaniem przygotowania i uchwalenia Statutu SITPChem (wobec  nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach; Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.). Nowy Statut FSNT-NOT został zarejestrowany 24.11.2016, a Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne mają dwa lata na rejestrację swoich statutów.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.