ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 26 stycznia 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 26 stycznia 2017 r. w Warszawie

Obradom przewodniczył Prezes, prof. Jacek Kijeński.

Przedmiotem obrad Prezydium były m. in.: dyskusja nad planem pracy SITPChem na 2017 r.; omówienie preliminarza przychodów i wydatków w 2017 roku; ustalenie harmonogramu przygotowań do uchwalenia Statutu SITPChem w 2017 r.; omówienie przygotowań do obchodów Jubileuszu 90-lecia SITPChem; propozycje współpracy SITPChem z PTChem i PIPC, w tym możliwej współpracy z PTChem prze organizacji dorocznego Zjazdu PTChem (kiedyś organizowanego wspólnie z SITPChem); dyskusja na temat pracy Komisji i Sekcji SITPChem – na podstawie sprawozdań z połowy kadencji; ocena pracy członków SITPChem w Komitetach i Komisjach FSNT-NOT wobec zakończenia kadencji działalności; sugestie dotyczące strony internetowej SITPChem i stron internetowych niektórych Oddziałów. Swoje opinie dotyczące działalności SITPChem i wnioski przedstawił kol. Stanisław Gruszka, przewodniczący GKR.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.