ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXII Konferencja naukowo-techniczna

XXII Konferencja naukowo-techniczna

Zarząd Główny SITPChem i Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach, wspólnie z Radą Miejską FSNT-NOT w Gliwicach, zapraszają na

 XXII Konferencję naukowo-techniczną

„Przemysł Chemiczny – wyzwania
i bariery”, z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce.

Ustroń Jaszowiec, 13 – 15 grudnia 2016 r.

W 2016 roku będą rozważane m. in. następujące zagadnienia:

– Dyskusja nad Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Gospodarka zamkniętego cyklu szansą dla Przemysłu

– Rola BAT w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym

– Innowacyjne technologie drogą do sukcesu – na przykładzie GA ZAK SA

– Pomysł MNiSW na monitorowanie ekonomicznych losów absolwentów. Dlaczego ELA straciła we mnie przyjaciela?

– Wykład jubileuszowy z okazji 100-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej – kształcenie inżynierów dla potrzeb przemysłu chemicznego – na przykładzie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

– Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształceniu inżynierów – na przykładzie SITPChem i Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

– Nowe wyzwania dla instytutów na przykładzie instytutu Przemysłu Organicznego – jubileusz 70-lecia działalności IPO

– Przemysłowa instalacja do produkcji bis fenolu A wg nowej generacji technologii ADVANCE BPA – wizualizacja 3D

 

Wykłady zapowiedzieli znakomici przedstawiciele firm, uczelni, jednostek Badawczych. Między innymi: dr Wojciech Szymański, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju; mgr inż. Małgorzata Typko z Ministerstwa Środowiska, Adam Gąsiorowski, wiceprezes GA ZAK SA; dr inż. Małgorzata Petzel z Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa i Petrochemii, Politechnika Warszawska Filia w Płocku; prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej; prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, wiceprezes SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej; dr inż. Krzysztof Bajdor z IPO Warszawa; Maciej Kiedik z MEXEO Wiesław Hreczuch z Kędzierzyna Koźla oraz Janusz Steinhoff, wicepremier w latach 2000-2001 i Minister Gospodarki w latach 1997-2001.

 

Komunikat

Karta zgłoszenia 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.