XXXI Walny Zjazd SITPChem

Ustroń – Jaszowiec, 26 – 28 września 2018 r.

Adres Zjazdu: Dom Wczasowy Jawor, ul. Wczasowa 51, Ustroń -Jaszowiec

Rozpoczęcie Zjazdu: 26 września 2018 o godz. 14.00

Rejestracja uczestników: 26 września 2018 od godz. 9.00

PROGRAM RAMOWY

26 września 2018 r. (środa)
9.00 Rejestracja uczestników
13.00 – 13.45 Obiad
14.00 Otwarcie XXXI WZ SITPChem
14.15 – 18.30 Obrady XXXI WZ SITPChem
19.30 Kolacja/spotkanie integracyjne w Ustroniu

27 września 2018 r. (czwartek)
09.00 – 13.30 Obrady Zjazdu
14.00 – 15.00 Obiad
15.30 – 18.30 Obrady Zjazdu
19.00 – 24.00 Uroczysta kolacja w pięknym miejscu

W zależności od czasu trwania procedur zjazdowych obrady mogą być kontynuowane 28.09.2018 r.

28 września 2018 r. (piątek)
9.30 Ewentualna kontynuacja obrad lub program turystyczny

Biuro Zjazdu w DW JAWOR czynne:

26 września 2018 r. od 9.00 Rejestracja uczestników XXXI WZ SITPChem

27 września 2018 r. od 8.30 Rejestracja uczestników XXXI WZ SITPChem

28 września 2018 r. od 8.30 Rejestracja uczestników XXXI WZ SITPChem
(w przypadku kontynuacji obrad WZ SITPChem)

W sprawach związanych ze zgłoszeniami i zaproszeniami na XXXI WZ SITPChem:

Justyna FILA, e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl tel. : (22) 826 78 96 kom. 508 164 895

W sprawach dotyczących pobytu w Ustroniu:

Elżbieta JARGUZ, e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl, tel. 664 421 351
Grażyna KRÓL, e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl, tel. 664 421 349

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w XXXI WZ SITPChem wynosi 550,00 zł za jedną osobę i obejmuje:
– noclegi
– pełne wyżywienie od obiadu w dniu 26.09.2018 r. do śniadania 28.09.2018 r.

Opłaty za przejazdy pokrywają uczestnicy Zjazdu w ramach delegacji Oddziału.

Oddziały wnoszą opłaty za:
1) Delegatów Oddziału na XXXI Walny Zjazd SITPChem
2) Koleżanki i Kolegów nominowanych do godności Członka Honorowego SITPChem
na XXXI WZ SITPChem
3) Koleżanki i Kolegów, którzy będą uhonorowani Medalem im. Prof. W. Świętosławskiego
lub innymi odznaczeniami, a nie są delegatami Oddziału na XXXI Walny Zjazd SITPChem
4) Gości Oddziału

Opłaty prosimy przekazywać do dnia 5 września 2018 r. na konto

Zarząd Główny SITPChem
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Millennium Biznes 83 1160 2202 0000 0000 2922 5119
Noty księgowe oraz faktury zostaną wystawione przez Zarząd Główny SITPChem
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przesłana karta zgłoszenia stanowi podstawę do wystawienia noty/faktury VAT.

ZAKWATEROWANIE

Dom Wczasowy Jawor, ul. Wczasowa 51, Ustroń-Jaszowiec

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

26 września 2018 r. (środa) 19.30 – Kolacja/spotkanie integracyjne w Ustroniu
27 września 2018 r. (czwartek) 19.00 – Uroczysta kolacja w pięknym miejscu
28 września 2018 r. (piątek) – dla chętnych program turystyczny