Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny

Przeczytaj więcej

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

Doroczna Konferencja organizowana przez SITPChem Oddział Gliwice i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

Przeczytaj więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem;

Przeczytaj więcej

Koncert Ekologiczny. 6 listopada 2018 r. godz. 13.00, Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

 

Wrocław, Plac Wolności 1

 

Spotkanie z Maciejem Orłosiem i Katarzyną Michniewską w ramach kampanii DO YOU KYOTO, 6 listopada 2018 roku

Przeczytaj więcej

ALFA SCHOOL. Dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Warszawie, jak z sukcesem skomercjalizować swój projekt

 

13 i 14 listopada 2018 r. , Warszawa

 

Od 2015 roku warsztaty Alfa School odbyły się już w kilku miastach Polski.

Przeczytaj więcej

Wrocław zaprasza na 44. Dni Nauki i Techniki. 2018 rok

 

Program wystąpień reprezentantów SITPChem na 44 Dniach Nauki i Techniki w 2018 roku

18 października 2018 r., s. 114, budynek Domu Technika

Przeczytaj więcej

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb

Przeczytaj więcej

Rocznica śmierci kol. Jerzego Paprockiego

21 sierpnia 2017 roku w Warszawie zmarł mgr inż. Jerzy PAPROCKI – nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek. Członek Honorowy SITPChem, pierwszy w historii Stowarzyszenia

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA.

Kol. Sekretarz przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPChem w 2017 r., zwracając uwagę

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, 15 maja 2018 r. Warszawa

 

Kol. Sekretarz przypomniał, że 31. Walny Zjazd SITPChem odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Ustroniu – Jaszowcu.

Kol. L. Bartkowski przedstawił

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA