Sekcje

Sekcja Biotechemiczna

Skład Sekcji

Przewodnicząca: Anna Węgrzyn (PŚ Gliwice)

Członkowie: Roman Gancarz (O/Wrocław), Beata Cwalina (PŚ Gliwice), Katarzyna Panz (PŚ Gliwice), Joanna Kalka (PŚ Gliwice), Izabela Greń (UŚ), Weronika Dec (PŚ Gliwice), Anna Arendarczyk (IPO), Sebastian Żarczyński (PŚ Gliwice), Bożena Tyliszczak (O/Kraków), Elżbieta Sarkowicz (O/Tarnów), Aleksandra Dąbrowska (O/Kędzierzyn-Koźle)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel/fax 32 231 27 26
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl; anna.wegrzyn@polsl.pl

Sekcja ds. Dozoru Urządzeń Technicznych

Skład Sekcji

Członkowie: Jacek Tyczkowski (O/Cieszyn), Krzysztof Dziarnowski (O/Police), Andrzej Witek (O/Tarnów)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Główny SITPChem
ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcja Edukacyjna

Skład Sekcji

Przewodnicząca: Elżbieta Jarguz (O/Gliwice)

Członkowie: Teresa Wałga (O/Cieszyn), Wioletta Zamarska (O/Cieszyn), Mariola Kuczer (O/Wrocław), Katarzyna Dąbrowska (O/Gliwice), Krystyna Wojarska (O/Gliwice), Witold Gnot (O/Gliwice), Jerzy Żurawski (O/Police), Piotr Radomski (O/Kraków), Jadwiga Kania (O/Tarnów), Danuta Gilder (Politechnika Śląska), Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk), Ryszard Grzybek (O/Kędzierzyn-Koźle)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel/fax 32 231 27 26
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Sekcja Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Skład Sekcji

Przewodnicząca: Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk)

Członkowie: Ireneusz Ciepacz (O/Wrocław), Wojciech Skrzypiński (O/Wrocław), Edyta Włodarczyk-Luszowiecka (O/Tarnów), Piotr Grzybowski (O/Warszawa)

Adres Biura Sekcji:
Politechnika Gdańska
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Narutowicza 11/12
80 – 233 Gdańsk
e-mail: kawalecb@gmail.com

Sekcja Jakości i Normalizacji

Skład Sekcji

Przewodniczący: Adam Tarniowy (O/Oświęcim)

Członkowie: Lucyna Bałandziuk (O/Cieszyn), Elżbieta Sarkowicz (O/Tarnów)

Adres Biura Sekcji:
Biuro ZG SITPChem
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcja Korozji

Skład Sekcji

Przewodniczący: Witold Gnot (O/Gliwice)

Członkowie: Henryk Bala (Politechnika Częstochowska), Kazimiera Tyczkowska (O/Cieszyn), Józef Kozieł (O/Cieszyn), Ireneusz Ciepacz (O/Wrocław), Elżbieta Jarguz (O/Gliwice), Grażyna Król (O/Gliwice), Bogdan Szczygieł (Politechnika Wrocławska), Małgorzata Zubielewicz (O/Gliwice), Adam Zybura (Politechnika Śląska)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel/fax 32 231 27 26
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Sekcja Nawozowa

Skład Sekcji

Przewodniczący: Piotr Rusek (O/Puławy)

Członkowie: Roman Grycza (O/Poznań), Agnieszka Sobczak-Kupiec (O/Kraków), Józef Hoffmann (O/Wrocław), Marcin Potempa (O/Tarnów), Artur Karliński (O/Puławy), Leszek Grochowski (O/Kędzierzyn-Koźle)

Sekcja Ochrony Środowiska

Skład Sekcji

Przewodnicząca: Grażyna Król (O/Gliwice)

Członkowie: Jadwiga Przyłucka (O/Gliwice), Sonia Zielińska (O/Wrocław), Beata Szyniszewska (O/Poznań), Zbigniew Wzorek (O/Kraków), Mirosław Duda (O/Tarnów), Jacek Kupiniak (O/Tarnów)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel/fax 32 231 27 26
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl


Regulamin

Sekcja Węglowa

Skład Sekcji

Przewodnicząca: Lidia Kurzeja (O/Gliwice)

Członkowie: Grażyna Król (O/Gliwice), Urszula Szeluga (CMPiW PAN), Sławomira Pusz (CMPiW PAN), Anna Czumak-Bieniecka (O/Gliwice), Jadwiga Przyłucka (O/Gliwice), Jerzy Misków (ALUMAST S.A.)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel/fax 32 231 27 26
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Sekcja Wyrobów Lakierowych

Skład Sekcji

Przewodniczący: Józef Kozieł (O/Cieszyn)

Członkowie: Stanisław Gruszka (O/Cieszyn), Kazimiera Tyczkowska (O/Cieszyn), Teresa Wałga (O/Cieszyn), Jerzy Klimczak (O/Cieszyn), Jacek Nagórniewicz (O/Cieszyn), Lucyna Bałandziuk (O/Cieszyn), Wiesława Bielach (O/Cieszyn), Tadeusz Twardzik (O/Cieszyn)

Adres Biura Sekcji:
Zarząd Oddziału SITPChem
ul. Rynek 12
43-400 Cieszyn
e-mail: koziel.jozef@gmail.com

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca