Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny SITPChem jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny SITPChem odpowiada przed Prezydium ZG i Zarządem Głównym za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Sekretarz Generalny w kadencji 2014-2018:

Sekretarz Generalny

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Oddziału

ul. Górnych Wałów 25

44-100 Gliwice

tel.: 32 231 27 26

jerzykropiwnicki@wp.pl

Rzecznik Prasowy SITPChem

mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

rzecznikprasowy@sitpchem.org.pl

Sekretariat

mgr Justyna Fila

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

(22) 826 78 96

sekretariat@sitpchem.org.pl

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca