Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny SITPChem jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny SITPChem odpowiada przed Prezydium ZG i Zarządem Głównym za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Sekretarz Generalny w kadencji 2018-2022:

Sekretarz Generalny

mgr inż. Stanisław Oczkowicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

tel.: 22 826 78 96

stanislaw.oczkowicz@onet.pl

Dyrektor ds. i Komunikacji i PR

mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

rzecznikprasowy@sitpchem.org.pl

Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Politechnika Gdańska

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

kawalecb@gmail.com

Kierownik Biura Zarządu Głównego

mgr Justyna Fila

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

(22) 826 78 96

sekretariat@sitpchem.org.pl

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca