Oddziały - Województwo Zachodniopomorskie

Oddział w Szczecinie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Szczecin
ul. Łukasińskiego 38C/3
71 – 215 Szczecin
e-mail: oddzial@sitpchem.szczecin.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: p.o. Andrzej Wieczorek

Zarząd Oddziału:
• Danuta Hormańska – członek
• Janusz Chuto – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Marek Łaciński – przewodniczący
• Marta Als Pałczyńska – członek
• Grażyna Pawska – członek

Sąd Koleżeński:
• Józef Dzenajewicz – przewodniczący
• Barbara Król – wiceprzewodnicząca
• Antoni Rosner – sekretarz

Oddział w Policach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Police
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 519 501 445
e-mail: sitpchem@police.pl

www.sitpchem.police.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Krzysztof Dziarnowski

Zarząd Oddziału:

 • Dariusz Chrzaszczewski- wiceprezes
 • Ryszard Derenowski – wiceprezes
 • Jan Dzieńdziczewski – wiceprezes
 • Piotr Jaworski – wiceprezes
 • Stanisław Kostrubiec – wiceprezes
 • Michał Pyła – wiceprezes
 • Rafał Racławski – wiceprezes
 • Maria Więcek – wiceprezes
 • Robert Pleskacz – sekretarz
 • Ryszard Bielas – skarbnik
 • Mariusz Karkułowski – członek
 • Kazimierz Krasowski – członek
 • Jerzy Żurawski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Tadeusz Dubel – przewodniczący
 • Andrzej Łukasik – wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Gorący – sekretarz

Sąd Koleżeński:

 • Tadeusz Rutkowski – przewodniczący
 • Wiesław Muskała – wiceprzewodniczący
 • Apoloniusz Puźniak – członek