Oddziały - Województwo Zachodniopomorskie

Oddział w Szczecinie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Szczecin
ul. Łukasińskiego 38C/3
71 – 215 Szczecin
e-mail: oddzial@sitpchem.szczecin.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Andrzej Wieczorek

Zarząd Oddziału:

 • Rafał Rakoczy – wiceprezes/sekretarz
 • Janusz Chuto – skarbnik
 • Krzysztof Dziarnowski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Marek Łaciński – przewodniczący
 • Jerzy Żurawski – członek
 • Apoloniusz Puźniak – członek

Sąd Koleżeński:

 • Ryszard Bielas – przewodniczący
 • Apoloniusz Puźniak – wiceprzewodniczący
 • Antoni Rosner – sekretarz
Oddział w Policach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Police
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 519 501 445
e-mail: sitpchem@police.pl

www.sitpchem.police.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Krzysztof Dziarnowski

Zarząd Oddziału:

 • Piotr Jaworski – wiceprezes
 • Jan Dzieńdziczewski – wiceprezes
 • Stanisław Kostrubiec – wiceprezes
 • Robert Pleskacz – sekretarz
 • Ryszard Bielas – skarbnik
 • Jerzy Żurawski – członek
 • Mariusz Karkułowski – członek
 • Kazimierz Krasowski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Tadeusz Dubel – przewodniczący
 • Andrzej Łukasik – wiceprzewodniczący
 • Michał Pawłowski – sekretarz

Sąd Koleżeński:

 • Jan Sosnowski – przewodniczący
 • Apoloniusz Puźniak – wiceprzewodniczący
 • Tadeusz Rutkowski – członek