Oddziały - Województwo Wielkopolskie

Oddział w Poznaniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Poznań

Wieniawskiego 5/9

61 – 712 Poznań

tel.: 61 853 68 05 w. 331

e-mail: grychem@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Roman Grycza

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Witkowski – wiceprezes
• Bogusława Generalczyk – sekretarz
• Longina Stempak – skarbnik
• Danuta Ruselewicz – przewodnicząca komisji organizacyjnej
• Robert Przekop – członek
• Michał Kaczmarek – członek

Komisja Rewizyjna:
• Joanna Gruszczyńska – przewodnicząca
• Artur Radziński – sekretarz
• Danuta Rybarczyk – członek

Sąd Koleżeński:
• Zdzisław Jankowiak – przewodniczący
• Miłosz Frydrych – członek
• Bogna Sztorch – członek