Oddziały - Województwo Śląskie

Oddział w Cieszynie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Cieszynie

Rynek 12

43 – 400 Cieszyn

e-mail: sitpchemcieszyn@onet.eu

koziel.jozef@gmail.com

www.sitpchemcieszyn.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Józef Kozieł

Zarząd Oddziału:

 • Stanisław Gruszka – wiceprezes
 • Kazimiera Tyczkowska – wiceprezes
 • Teresa Wałga – wiceprezes
 • Jacek Nagórniewicz – sekretarz
 • Lucyna Bałandziuk – skarbnik
 • Jerzy Klimczak – członek
 • Wiesława Bielach – członek
 • Tadeusz Twardzik – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Witold Wieczorek – przewodniczący
 • Krystyna Pawliczek – wiceprzewodnicząca
 • Marianna Kania – sekretarz

Sąd Koleżeński:

 • Andrzej Jurkiewicz – przewodniczący
 • Jacek Tyczkowski – z-ca przewodniczącego
 • Katarzyna Połom – sekretarz
Oddział w Gliwicach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gliwicach

Górnych Wałów 25

44 – 100 Gliwicach

tel./fax: 32 231 27 26

e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

jerzykropiwnicki@wp.pl

www.gliwice.sitpchem.org.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału:

 • Witold Gnot – wiceprezes
 • Grażyna Król – wiceprezes/sekretarz
 • Maria Piotrowska- Baran – skarbnik
 • Małgorzata Adamek – członek
 • Teresa Buczek – członek
 • Hanna Chrapka – członek
 • Danuta Gillner – członek
 • Joanna Gluzińska – członek
 • Stefan Kiełtyka – członek
 • Jadwiga Przyłucka – członek
 • Jolanta Nasiek – Postuła – członek
 • Barbara Smolana-Porwoł – członek
 • Aleksandra Sztaba – członek
 • Krystyna Wojarska – członek
 • Małgorzata Zubielewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Elonora Miąsko – przewodnicząca
 • Grażyna Królicka – członek
 • Lidia Kurzeja – członek
 • Grażyna Rymarz – członek
 • Erwin Sroka – członek

Sąd Koleżeński:

 • Ludwik Orłowski – przewodniczący
 • Ewa Filipek – członek
 • Anna Pająk – członek
 • Maria Pronobis – Łuń – członek
Oddział w Częstochowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Częstochowie

Kopernika 16

42 – 200 Częstochowa

e-mail: marek.teleszynski@interia.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Marek Teleszyński

Zarząd Oddziału:

 • Lech Pietrzyk – wiceprezes
 • Zygmunt Kunert – sekretarz
 • Longin Ogłaza – skarbnik