Oddziały - Województwo Śląskie

Oddział w Cieszynie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział w Cieszynie

Rynek 12

43 – 400 Cieszyn

e-mail: sitpchemcieszyn@onet.eu

koziel.jozef@gmail.com

www.sitpchemcieszyn.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Jóżef Kozieł

Zarząd Oddziału:
• Stanisław Gruszka – wiceprezes
• Kazimiera Tyczkowska – wiceprezes
• Teresa Wałga – wiceprezes
• Katarzyna Połom – sekretarz
• Lucyna Bałandziuk – skarbnik
• Jerzy Klimczak – członek
• Wiesława Bielach – członek
• Jacek Nagórniewicz – członek
• Andrzej Reclik – członek

Komisja Rewizyjna:
• Paweł Rykała – przewodniczący
• Marta Welet – wiceprzewodniczący
• Sabina Krzak – sekretarz

Sąd Koleżeński:
• Andrzej Jurkiewicz – przewodniczący
• Jacek Tyczkowski – wiceprzewodniczący
• Wioletta Wędrowczyk-Zamarska – sekretarz

Oddział w Gliwicach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gliwicach

Górnych Wałów 25

44 – 100 Gliwicach

tel./fax: 32 231 27 26

e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

jerzykropiwnicki@wp.pl

www.gliwice.sitpchem.org.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału:
• Witold Gnot – wiceprezes
• Grażyna Król – wiceprezes, sekretarz
• Maria Piotrowska-Baran -skarbnik
• Anna Czumak-Bieniecka – członek
• Hanna Chrapka – członek
• Ewa Filipek – członek
• Danuta Gillner – członek
• Joanna Gluzińska – członek
• Artur Maciej – członek
• Jolanta Nasiek-Postuła – członek
• Jadwiga Przyłucka – członek
• Krzysztof Sarliński – członek
• Barbara Smolana – Porwoł – członek
• Krystyna Wojarska – członek
• Małgorzata Zubielewicz – członek

Komisja Rewizyjna:
• Eleonora Miąsko – przewodniczący
• Grażyna Rymarz – wiceprzewodnicząca
• Lidia Kurzeja – sekretarz
• Łukasz Palka – członek
• Erwin Sroka – członek

Sąd Koleżeński:
• Eugeniusz Krop – przewodniczący
• Maria Kulawska – wiceprzewodnicząca
• Anna Pająk – sekretarz
• Henryk Parus – członek

Oddział w Częstochowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Częstochowie

Kopernika 16

42 – 200 Częstochowa

e-mail: marek.teleszynski@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Marek Teleszyński

Zarząd Oddziału:

  • Lech Pietrzyk – wiceprezes
  • Zygmunt Kunert – sekretarz
  • Longin Ogłaza – skarbnik