Oddziały - Województwo Pomorskie

Oddział w Gdańsku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Gdańsku

Rajska 6

80 – 850 Gdańsk

tel. 58 347 28 10

e-mail: kawalecb@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Bożenna Kawalec-Pietrenko

Zarząd Oddziału:
• Marek Chrobot – wiceprezes
• Iwona Hołowacz – wiceprezes
• Donata Konopacka-Łyskawa – sekretarz
• Maria Jolanta Szpakowska – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Jolanta Chrobot – przewodnicząca
• Waldemar Wardencki – członek

Sąd Koleżeński:
• Bogdan Chachulski – przewodnicząca