Oddziały - Województwo Mazowieckie

Oddział w Płocku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Płock

Chemików 7

09-411 Płock

tel. 24 256 65 59

e-mail: anna.kepczynska@orlen.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Arkadiusz Kamiński

Zarząd Oddziału:

 • Anna Kępczyńska – wiceprezes
 • Czesław Bugaj – wiceprezes
 • Jolanta Chudzik – sekretarz
 • Józef Kubiak – skarbnik
 • Agnieszka Majchrzak – członek
 • Barbara Markiewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Radosław Karwowski – przewodniczący
 • Henryka Kępczyńska – członek
 • Magdalena Jastrzębska – członek
Oddział w Warszawie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Warszawa

Czackiego 3/5 pok. 506

00 – 043 Warszawa

tel. 22 827 38 40

e-mail: sitpchem.oddz.war@interia.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Piotr Grzybowski

Zarząd Oddziału:

 • Marek Ruzikowski – wiceprezes
 • Antoni Migdał – sekretarz
 • Jerzy Ruszczak – skarbnik
 • Katarzyna Równicka – członek
 • Marek Plesnar – członek
 • Wiesław Napiórkowski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Marek Leszczyński – przewodniczący
 • Dariusz Strzylak – członek
 • Marta Malinowska – członek

Sąd Koleżeński:

 • Maria Obłój-Muzaj – przewodnicząca
 • Małgorzata Weołowska – członek
Oddział w Pionkach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Pionki

Zakładowa 7

26-670 Pionki

e-mail: ryszard.sobczuk@wp.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Ryszard Sobczuk

Zarząd Oddziału:

 • Wiesław Wiśniewski – wiceprezes
 • Robert Pyryta – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Roman Rudzki – przewodniczący
 • Marian Kupidura – wiceprzewodniczący
 • Andrzej Pruziński – członek