Oddziały - Województwo Mazowieckie

Oddział w Płocku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Płock

Chemików 7

09-411 Płock

tel. 24 256 65 59

e-mail: anna.kepczynska@orlen.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Arkadiusz Kamiński

Zarząd Oddziału:

 • Anna Kępczyńska – wiceprezes
 • Czesław Bugaj – wiceprezes
 • Jolanta Chudzik – sekretarz
 • Józef Kubiak – skarbnik
 • Agnieszka Majchrzak – członek
 • Barbara Markiewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Radosław Karwowski – przewodniczący
 • Henryka Kępczyńska – członek
 • Magdalena Jastrzębska – członek
Oddział w Warszawie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Warszawa

Czackiego 3/5 pok. 506

00 – 043 Warszawa

tel. 22 827 38 40

e-mail: sitpchem.oddz.war@interia.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Piotr Grzybowski

Zarząd Oddziału:

 • Katarzyna Równicka – wiceprezes
 • Antoni Migdał – sekretarz
 • Jerzy Ruszczak – skarbnik
 • Marek Ruzikowski – członek
 • Wiesław Napiórkowski – członek
 • Marek Plesnar – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Aneta Kowalczyk – przewodnicząca
 • Piotr Maciejewski – członek
 • Paweł Górnofluk – członek

Sąd Koleżeński:

 • Małgorzata Wesołowska – przewodnicząca
 • Maria Obłój-Muzaj – członek
Oddział w Pionkach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Pionki

Zakładowa 7

26-670 Pionki

e-mail: pruzinski.a@gmail.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Andrzej Pruziński

Członek Zarządu: Robert Pyryt

Komisja Rewizyjna:
• Mariusz Urbanek – przewodniczący
• Włodzimierz Lulkowski – członek
• Roman Rudzki – członek