Oddziały - Województwo Małopolskie

Oddział w Krakowie

Adres Oddziału

Zarząd Oddziału SITPChem
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Warszawska 24

31-155 Kraków

tel. 12 628 25 72

e-mail:ehebda@chemia.pk.edu.pl

www.sitpchem.pk.edu.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Krzysztof Pielichowski

Zarząd Oddziału:

 • Zbigniew Wzorek – wiceprezes
 • Edyta Hebda – sekretarz
 • Joanna Pagacz – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Aleksander Prociak – przewodniczący
 • Katarzyna Gorazda – wiceprzewodnicząca
 • Marek Piątkowski – sekretarz
 • Bożena Tyliszczak – członek

Sąd Koleżeński:

 • Artur Jaroń – przewodniczący
 • Sławomir Michałowski – wiceprzewodniczący
 • Adam Kuc – sekretarz
Oddział w Tarnowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Tarnów

Kwiatkowskiego 18

33 – 101 Tarnów

tel. 14 637 28 65

tel./fax: 14 633 06 48

e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl

www: www.sitpchemtarnow.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Zbigniew Paprocki

Zarząd Oddziału:

 • Grzegorz Florek – wiceprezes
 • Stanisław Oczkowicz – wiceprezes
 • Teresa Tomaszek – sekretarz
 • Krzysztof Dziuban – skarbnik
 • Mateusz Gruszka – członek
 • Tadeusz Janosik – członek
 • Tomasz Klikowicz – członek
 • Jarosław Kotwisz – członek
 • Jacek Kupiniak- członek
 • Barbara Prusak – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Regina Mijał – przewodnicząca
 • Maria Łabędź – z-ca przewodniczącego
 • Karolina Boruch – sekretarz
 • Janusz Krydka – członek

Sąd Koleżeński:

 • Janusz Majcher – przewodniczący
 • Jacek Tyczkowski – z-ca przewodniczącego
 • Przemysław Sutor – sekretarz
 • Wiesław Suchomski – członek
Oddział w Oświęcimiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

ul. Chemików 1B
32 – 602 Oświęcim

e-mail: sitpchemosw@wp.pl / tarniowyc@interia.pl

www: www.sitpchem.synthosgroup.com

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

skrytka pocztowa 4
32-602 Oświęcim


Kadencja 2014-2018

Prezes: Adam Tarniowy

Zarząd Oddziału:

 • Ryszard Pikul – wiceprezes
 • Tadeusz Rusin – wiceprezes
 • Stanisława Dąbrowska – sekretarz
 • Wanda Sporysz – skarbnik
 • Wiesław Bartyzel – członek
 • Sławomir Hubsch – członek
 • Ireneusz Góralczyk – członek
 • Andrzej Kram – członek
 • Mariusz Sanak – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Sarach – przewodniczący
 • Marek Mania – wiceprzewodniczący
 • Wiktor Nawieśniak – sekretarz
 • Kazimierz Saternus – członek
 • Danuta Sawkiewicz – członek

Sąd Koleżeński:

 • Andrzej Cebulski – przewodniczący
 • Antoni Majcherczyk – wiceprzewodniczący
 • Ewa Mituś – sekretarz