Oddziały - Województwo Małopolskie

Oddział w Krakowie

Adres Oddziału

Zarząd Oddziału SITPChem
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Warszawska 24

31-155 Kraków

tel: 12 628 27 17

e-mail:aj@chemia.pk.edu.pl

www.sitpchem.pk.edu.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Zbigniew Wzorek

Zarząd Oddziału:

 • Artur Bukowczan – wiceprezes
 • Artur Jaroń – sekretarz
 • Anna Nowak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Pielichowski – przewodniczący
 • Edyta Hebda – wiceprzewodnicząca
 • Piotr Radomski – sekretarz
 • Maria Kurańska – członek

Sąd Koleżeński:

 • Aleksander Prociak – przewodniczący
 • Katarzyna Gorazda – wiceprzewodnicząca
 • Agnieszka Leszczyńska – sekretarz
 • Jan Ozimek – członek
Oddział w Tarnowie

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Tarnów

Kwiatkowskiego 18

33 – 101 Tarnów

tel. 14 637 28 65

tel./fax: 14 633 06 48

e-mail: sekretariat@sitpchemtarnow.pl

www: www.sitpchemtarnow.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Zbigniew Paprocki

Zarząd Oddziału:
• Jacek Kupiniak – wiceprezes
• Stanisław Oczkowicz – wiceprezes
• Teresa Tomaszek – sekretarz
• Krzysztof Dziuban – skarbnik
• Mateusz Gruszka – członek
• Grzegorz Florek – członek
• Tomasz Klikowicz – członek
• Jarosław Kotnisz – członek
• Barbara Prusak – członek
• Zbigniew Wadach – członek

Komisja Rewizyjna:
• Maria Łabędź – przewodnicząca
• Regina Mijał – zastępca przewodniczącego
• Karolina Obrzut – sekretarz
• Janusz Krydka – członek

Sąd Koleżeński
• Janusz Majcher – przewodniczący
• Ryszard Małek – zastępca przewodniczącego
• Przemysław Sutor – sekretarz
• Anna Furmańska – członek

Oddział w Oświęcimiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

ul. Chemików 1B
32 – 602 Oświęcim

e-mail: sitpchemosw@wp.pl / tarniowyc@interia.pl

www: www.sitpchem.synthosgroup.com

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Oświęcim

skrytka pocztowa 4
32-602 Oświęcim


Kadencja 2018-2022

Prezes: Adam Tarniowy

Zarząd Oddziału:
• Ryszard Pikul – wiceprezes
• Tadeusz Rusin – wiceprezes
• Stanisława Dąbrowska – sekretarz
• Wanda Sporysz – skarbnik
• Wiesław Bartyzel – członek
• Iwona Borowiec – członek
• Ireneusz Góralczyk – członek
• Marta Makuch – członek
• Mariusz Sanak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Andrzej Sarach – przewodniczący
• Marek Mania – wiceprzewodniczący
• Barbara Brandys – sekretarz
• Jolanta Janarek – członek
• Kazimierz Saternus – członek

Sąd Koleżeński:
• Andrzej Cebulski – przewodniczący
• Mieczysław Ficek – wiceprzewodniczący
• Zuzanna Sanak – sekretarz