Oddziały - Województwo Lubuskie

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gorzów Wielkopolski

Walczaka 25

66 – 407 Gorzów Wielkopolski

e-mail: andrzej.edmann@merylifiber.com


Kadencja 2018-2022

Prezes: Andrzej Erdmann

Zarząd Oddziału:

  • Antoni Gajtupen – sekretarz
  • Marlena Rutkowska-Wyrębska – skarbnik
  • Marcin Wyrębski – członek

Komisja Rewizyjna:

  • Justyna Wusaty – przewodnicząca
  • Andrzej Chrzanowski – członek
  • Jacek Bandurski – członek