Województwo Lubelskie

Oddział w Puławach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Puławy

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24 – 110 Puławy

tel./fax: 81 565 29 69

e-mail: biuro@sitpchem.pulawy.pl

www: www.sitpchem.pulawy.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Janusz Kucharski

Zarząd Oddziału:
• Małgorzata Curyło – wiceprezes
• Jerzy Marcinko – wiceprezes
• Henryka Bałabuch-Radtke – sekretarz
• Remigiusz Sylwestrowicz – skarbnik
• Agnieszka Rolecka – członek
• Jacek Kowalski – członek
• Marek Zatorski – członek
• Waldemar Sidor – członek
• Artur Karliński – członek
• Piotr Rusek – członek

Komisja Rewizyjna:
• Marek Zygmunt – przewodniczący
• Jacek Cebulski – wiceprzewodniczący
• Jacek Rzepkowski – sekretarz
• Jolanta Smętek – członek

Sąd Koleżeński:
• Urszula Pasternacka – przewodnicząca
• Andrzej Skalski – wiceprzewodniczący
• Józef Sas – sekretarz