Województwo Lubelskie

Oddział w Puławach

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Puławy

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24 – 110 Puławy

tel./fax: 81 565 29 69

e-mail: biuro@sitpchem.pulawy.pl

www: www.sitpchem.pulawy.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Janusz Kucharski

Zarząd Oddziału:

 • Jacek Kowalski – wiceprezes
 • Jerzy Marcinko – wiceprezes
 • Małgorzata Curyło – sekretarz
 • Waldemar Sidor – skarbnik
 • Henryka Bałabuch-Radtke
 • Agnieszka Rolecka
 • Ryszard Miduch
 • Krzysztof Dziuba
 • Artur Karliński
 • Piotr Rusek

Komisja Rewizyjna:

 • Remigiusz Sylwestrowicz – przewodniczący
 • Jolanta Smętek – z-ca przewodniczącego
 • Marek Zygmunt – sekretarz
 • Cecylia Hankus – członek

Sąd Koleżeński:

 • Maria Toporowicz – przewodnicząca
 • Józef Sas – z-ca przewodniczącego
 • Andrzej Skalski – sekretarz