Oddziały - Województwo Łódzkie

Oddział w Łodzi

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Łódź

Komuny Paryskiej 5a

90 – 007 Łódź

tel.: 42 633 94 88

e-mail: not@not.lodz.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Eugeniusz Kulczycki

Zarząd Oddziału:
• Marek Domoradzki – wiceprezes
• Jerzy Leo – wiceprezes
• Krystyna Hyżewicz – sekretarz
• Maria Czajko – skarbnik
• Barbara Rątczak – kronikarz, zastępca sekretarza
• Małgorzata Kędzierska – członek
• Krystyna Kwietniak – członek
• Dorota Wyjadłowska – członek
• Lidia Podlasiak – członek

Komisja Rewizyjna:
• Iwona Bartosz – przewodniczący
• Bożenna Luzak – członek
• Jadwiga Szymańska – członek

Sąd Koleżeński:
• Zofia Jurkowska-Wieczorek – przewodnicząca
• Tadeusz Dubla – członek