Oddziały - Województwo Kujawsko-Pomorskie

Oddział w Bydgoszczy

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Bydgoszcz

Krzysztofa Gotowskiego 6

85 – 030 Bydgoszcz

tel.: 52 349 38 00 wewn. 353

e-mail: tadeuszszczesniak@op.pl

ewa.glowacka8@wp.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Tadeusz Szczęśniak

Zarząd Oddziału:
• Ewa Głowacka – wiceprezes
• Maria Kilian – sekretarz
• Teresa Mroczkowska – skarbnik
• Barbara Majchrzak – członek
• Stefan Bieliński – członek

Komisja Rewizyjna:
• Renata Olszewska – przewodniczący
• Tadeusz Wilusz – członek
• Jolanta Krawczyk – członek

Sąd Koleżeński:
• Barbara Szczęśniak – przewodnicząca
• Edwin Makarewicz – członek
• Halina Woźnicka – członek

Oddział we Włocławku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Włocławek

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

e-mail: apmanteckip@op.pl

www: www.sitpchem.cba.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Piotr Antecki

Zarząd Oddziału:
• Eugeniusz Lewandowski – wiceprezes
• Roman Klepczarek – wiceprezes
• Mariusz Augustyniak – skarbnik
• Sławomir Mądrzycki – członek
• Tomasz Dziwulski – członek
• Jarosław Thiel – członek

Komisja Rewizyjna:
• Remigiusz Bregier – przewodniczący
• Przemysław Krygier – sekretarz
• Jacek Białecki – członek

Sąd Koleżeński:
• Czesław Zarzeczny -przewodniczący
• Waldemar Necki – sekretarz
• Andrzej Święcikowski – członek

Oddział w Toruniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Toruń

ul. Piernikarska 6

87-100 Toruń

e-mail: jmk@umk.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Marzanna Kurzawa

Zarząd Oddziału:
• Jacek Nowaczyk – wiceprezes
• Rafał Malinowski – wiceprezes
• Marcin Cichosz – sekretarz
• Witold Anusiak- skarbnik
• Aneta Raszkowska-Kaczor – członek
• Wojciech Kujawski – członek

Komisja Rewizyjna:
• Wojciech Czerwiński – przewodniczący
• Marek Bratkowski – sekretarz
• Jerzy Łukaszewicz – członek

Sąd Koleżeński:
• Józef Ceynowa – przewodniczący
• Adam Dzieleńdziak – sekretarz
• Jerzy Ślot – członek