Oddziały - Województwo Kujawsko-Pomorskie

Oddział w Bydgoszczy

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Bydgoszcz

Krzysztofa Gotowskiego 6

85 – 030 Bydgoszcz

tel.: 52 349 38 00 wewn. 353

e-mail: tadeuszszczesniak@op.pl

ewa.glowacka8@wp.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Tadeusz Szczęśniak

Zarząd Oddziału:

 • Ewa Głowacka – wiceprezes
 • Maria Kilian – sekretarz
 • Teresa Mroczkowska – skarbnik
 • Barbara Majchrzak – członek
 • Stefan Bieliński – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Renata Olszewska – przewodnicząca
 • Anna Gąsikowska – członek
 • Tadeusz Wilusz – członek

Sąd Koleżeński:

 • Zenon Skałecki – przewodniczący
 • Barbara Szczęśniak – członek
 • Edwin Makarewicz – członek
Oddział we Włocławku

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Włocławek

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

e-mail: apmanteckip@op.pl

www: www.sitpchem.cba.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Piotr Antecki

Zarząd Oddziału:

 • Eugeniusz Lewandowski – wiceprezes
 • Roman Klepczarek – sekretarz
 • Mariusz Augustyniak – skarbnik
 • Dariusz Borejko – członek
 • Tomasz Dziwulski – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Lech Żołądkowski – przewodniczący
 • Sławomir Mądrzycki – sekretarz
 • Jacek Białecki – członek

Sąd Koleżeński:

 • Czesław Zarzeczny – przewodniczący
 • Joanna Frontczak – sekretarz
 • Remigiusz Bregier – członek
Oddział w Toruniu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Toruń

ul. Piernikarska 6

87-100 Toruń

e-mail: s.oborski@op.pl


Kadencja 2014-2018

Prezes: Stefan Oborski

Zarząd Oddziału:

 • Jacek Nowaczyk – wiceprezes
 • Marcin Cichosz – sekretarz
 • Adam Dzieleńdziak – skarbnik
 • Mariusz Błaszkowski – członek
 • Anna Filipiak – Szok – członek
 • Ewa Kłodzińska – członek
 • Bartłomiej Igliński – członek
 • Wojciech Kujawski – członek
 • Marzanna Kurzawa – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Czerwiński – przewodniczący
 • Marek Bratkowski – sekretarz
 • Jerzy Ślot – członek

Sąd Koleżeński:

 • Józef Ceynowa – przewodniczący
 • Bogusław Królikowski – sekretarz
 • Jacek Mazur – członek