Oddziały - Województwo Dolnośląskie

Oddział w Brzegu Dolnym

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Brzeg Dolny

Sienkiewicza 4

56 – 120 Brzeg Dolny

e-mail: dorota.polozowska@pcc.eu


Kadencja 2018-2022

Prezes: Dorota Połozowska

Zarząd Oddziału:
• Piotr Grobelny – wiceprezes
• Piotr Magryś – wiceprezes
• Anna Karnas – skarbnik
• Igor Korczagin – członek
• Krzysztof Stanek – członek
• Ireneusz Wabiński – członek

Komisja Rewizyjna:
• Janusz Tomaszkiewicz – przewodniczący
• Marek Wielowski – członek
• Grzegorz Żarczyński – członek

Sąd Koleżeński:
• Małgorzata Biedrzycka – przewodnicząca
• Piotr Kubica – członek
• Małgorzata Polc – członek

Oddział we Wrocławiu

Adres Oddziału

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział Wrocław

Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

e-mail: sonia.zielinska@pwr.edu.pl


Kadencja 2018-2022

Prezes: Tadeusz Słonka

Zarząd Oddziału:
• Sonia Zielińska – wiceprezes
• Magdalena Klakocar – Ciepacz – sekretarz
• Ewelina Ortyl- skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Halina Aniołowska – przewodnicząca
• Alicja Kluczyk – członek
• Łukasz Lamch – członek

Sąd Koleżeński:
• Wojciech Skrzypiński – przewodniczący
• Danuta Żuchowska – członek
• Józef Stefaniak- członek